Infra-Buildings, Oslo - office

Byggnader

Nyskapande byggnadslösningar för fastigheter

Byggnader medför höga krav på säkerhet, hållbarhet, utformning och funktion. Vi hjälper dig med alla delar – samtidigt som vi håller koll på kostnaderna och klimatpåverkan. 

AFRY utvecklar affären för såväl entreprenörer som fastighetsägare och hyresgäster. För kunder inom privata, offentliga och affärsinriktade fastigheter.

Kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar

Vi bistår med projekt- och kostnadshantering samt föreslår kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar när vi följer dig genom hela processen. Från ritbordet till driftsättning av ny- eller ombyggnaden.  

Byggnadens livscykel

  • Tidiga skeden
  • Projektering och byggproduktion
  • Drift och förvaltning

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

Our offerings

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livcykel ser vi till att din byggnad byggs och driftas- och förvaltas på ett klimatneutralitet och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av den framtida staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad

Kontakt

Har du frågor om byggprocessen eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvalning, vänligen kontakta din lokala kontaktperson eller affärsutvecklare och expert inom området Ulf Gustavsson ulf.m.gustavsson@afry.com alternativt på 010-505 03 56.