Infra-Buildings, Oslo - office

Byggnader

Byggnadslösningar för framtiden

Byggnader medför höga krav på hållbarhet, utformning, funktion, energieffektivitet och säkerhet. Vi hjälper dig med alla delar – samtidigt som vi håller koll på kostnader och klimatpåverkan. 

AFRY utvecklar affären för såväl entreprenörer som fastighetsägare och hyresgäster. För kunder inom både det privata och offentliga.

Kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar

Vi bistår med projekt- och kostnadshantering samt föreslår kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar när vi följer dig genom hela processen. Från tidiga skeden och ritbordet till driftsättning av ny- eller ombyggnad och vidare in i drift och förvaltning.

Byggnadens livscykel

  • Tidiga skeden
  • Projektering och byggproduktion
  • Drift och förvaltning

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

Arkitektur, ljusdesign, akustik och projektledning.

Our offerings

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs och driftas- och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad.

Kontakt

Har du frågor om byggprocessen eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvalning, vänligen kontakta din lokala kontaktperson eller affärsutvecklare och expert inom området Ulf Gustavsson ulf.m.gustavsson@afry.com alternativt på 010-505 03 56.