Daniel Sletteberg Loveryd at the AFRY office in Gothenburg, Sweden

Daniel rekryterar utvecklare från hela världen

Daniel Sletteberg Loveryd arbetar som sektionschef inom embedded systems

Sedan 2021 har han utökat sitt team från två personer till en grupp på arton medarbetare från en mängd olika länder: Ukraina, Indien, Egypten, Brasilien, Pakistan, Iran, Kina och Sverige.

Daniel, hur kommer det sig att du rekryterar medarbetare från andra länder?

– Först och främst tycker jag att det är väldigt kul med rekrytering, att hitta de rätta kandidaterna. Att jag anställer medarbetare primärt från andra länder är faktiskt inte särskilt relevant, eftersom jag anställer personer baserat på deras kompetens. Om jag skulle söka efter mjukvaruutvecklare enbart i Göteborg, där jag är baserad, skulle jag aldrig lyckas hitta tillräckligt många personer med kunskap inom embedded software och infotainment. Att rekrytera kandidater globalt gör det möjligt för mig att hitta de bästa kandidaterna – oavsett ursprung, kön eller kultur.

Hur har du lyckats hitta rätt kandidater när du har hela världen som upptagningsområde?

– Jag har hittat majoriteten av mina medarbetare via mitt nätverk på Linkedin, och via tips från nyanställda. Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager på AFRY, har gett mig mycket stöd i det här. Utan hans hjälp hade jag inte kunnat rekrytera så många utvecklare utomlands så snabbt.

Daniel Sletteberg Loveryd outdoors
Daniel Sletteberg Loveryd arbetar aktivt med att säkerställa ett team där medarbetarna har olika bakgrund och erfarenheter. Han rekryterar utvecklare från hela världen.

Vilka utmaningar har du stött på?

– En av utmaningarna, som delas av många team på AFRY, är det faktum att vi arbetar på kundens kontor och inte tillsammans på ett gemensamt kontor. Det jag har gjort för att förbättra den här situationen är att rekrytera mina medarbetare i par, så att de jobbar tillsammans hos en kund. Dessutom har så klart pandemin, och att inte kunna träffas i verkligheten och ha en ordentlig onboarding-process, varit utmanande. Nyligen träffades hela teamet för en efterlängtad after work och det var så kul!

Varför är inkludering och mångfald viktigt, tycker du?

– Det är superviktigt att inte rekrytera människor som är lika dig själv. Genom att rekrytera talanger med olika bakgrund, kön, erfarenheter och kulturellt arv kan vi ta till oss nya perspektiv och driva innovation.

Vad är ditt bästa tips för att skapa mångfald i teamet?

– Våga rekrytera människor från andra länder. Det är då du hittar de bästa kandidaterna. Pandemin har verkligen visat att du inte måste träffa någon i verkliga livet för att hålla en intervju – du måste bara lita på personen i det digitala mötet. Det fungerar!

A group of five adults walking on a roof terrace

Immigrated competence

Sedan 2016 har AFRY arbetat med Immigrated Competence, ett program med syfte att attrahera och rekrytera utlandsfödda ingenjörer. Läs mer om programmet här.