Kiruna malmgruva

Norra Sverige en drivande kraft i den gröna omställningen

Historiska satsningar för en hållbar framtid

Med planerade investeringar på uppemot 1100 miljarder kronor pågår i norra Sverige en historisk industriomställning. Bland satsningarna ser vi vätgasanläggningar, gruvdrift, grönt stål, storskalig batteriproduktion och miljövänlig transportinfrastruktur.  

Det handlar om nya företag som etablerar sig i regionen, befintliga industrier som bygger om och bygger ut, samt om gruvor som öppnas på nytt för att möta det ökade behovet av metaller och mineraler. Satsningarna i Norrbotten och Västerbotten de kommande 20 åren medför mängder med nya arbetstillfällen i norr och positionerar Sverige som en ledande kraft i den globala klimatomställningen.

Den gröna omställningen i norra Sverige

Videoserie: Möt personerna i den gröna omställningen

Med över 500 medarbetare i regionen är vi på AFRY stolta över att tillsammans med våra kunder vara med och driva den gröna omställningen i norra Sverige.

Följ med oss för en djupare inblick i den gröna omställningen i norr, genom en serie avsnitt där vi möter medarbetare och utforskar olika aspekter av samhällsomvandligen, de tekniska lösningarna och vilken inverkan de kommer att ha på samhället och vår framtid.

Maria Strålberg, kulturmiljöscpecialist, projektleder flytten av Kiruna kyrka
Avsnitt 1: Maria planerar flytten av Kiruna kyrka
"Med alla undersökningar vi har gjort känner jag mig väldigt trygg med att flytten kommer gå bra."