Optimal ljudmiljö på kontoret

Optimal ljudmiljö ökar arbetsplatsens attraktionskraft

Optimal ljudmiljö ökar arbetsplatsens attraktionskraft

Ljud är en självklar och viktig komponent i alla miljöer - så även på kontoret. I kontorsmiljöer är det viktigt att ljudmiljön är anpassad till situation och aktivitet. 

I ett kontorslandskap är det viktigt med både koncentration och interaktion. Därför måste ljudmiljön utformas för att möjliggöra olika typer av aktiviteter. Forskningsrapporter visar att den som blir störd i sin koncentration behöver 15 minuter att komma tillbaka till samma nivå. Mycket av produktiviteten och kreativiteten går förlorad om man inte gör något åt det. Utmaningen är att koncentrationssvårigheter på grund av störande ljud kan vara ett resultat av bullrig omgivning, men också av för tyst omgivning. Det är även viktigt att förstå människors subjektiva uppfattning av ljud och kunna utforma en miljö där det finns samspel mellan både akustik och psykoakustik.

Högljudda samtal, telefoner som ringer och dörrar som smäller. Källorna till oljud är många. Några ljud har vi lättare för att ignorera, såsom statiska ljud från ventilation. Andra ljud är svårare för oss att hantera. Det är ljud som kan förmedla information och där hjärnan aktivt arbetar för att avgöra om informationen är av intresse eller ej. Sådana ljud kan vara telefoner som ringer eller kollegor som pratar. 

Om omgivningen blir för tyst, kan statiska ljud som exempelvis ventilationen bli ett störningsmoment. Plötsligt lägger en märke till alla småljud, även sina kroppsliga ljud såsom andning. Detta kan skapa en obehagskänsla som gör det svårt att koncentrera sig. Människor är olika och några föredrar en lugnare miljö, medans andra stimuleras av lite sorl. Därför måsta man i sin planering ta hänsyn både till medarbetares olika preferesner och olika arbetsuppgifter. Att skapa en idealisk ljudmiljö handlar därför om rätt balans, att förstå olika behov och kunna utforma miljöer med rätt akustiska egenskaper.

Samtidigt kan en ljudmiljö arbeta för att förstärka känslor eller förmedla budskap. Det kan till exempel handla om att jobba med ljuddesign för att förtydliga ett varumärke eller skapa en positiv kultur på arbetsplatsen.

 

Våra tjänster

- Ljudisolering och absorption

- Research och förstudier 

- Ljudstrategi och koncept

- Ljudmaskering

- Riktat ljud

 

På Efterklang har vi en stor erfarenhetsbank inom akustik och ljuddesign för kontor. Vi har kompetens att utforma rätt akustiska egenskaper och formge en optimal ljudmiljö för dina behov och önskemål. Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Zlatan Idnert

Head of Efterklang

Margareta Andersson

Ljudarkitekt, Efterklang