Employee Ellinor Nyström

Ellinor Nyström

"Man får agera problemlösare och tänka utanför boxen"

Ellinor Nyström jobbar som klimat- och hållbarhetskonsult på AFRY i Piteå. En roll som innebär att vara lite ”spindeln i nätet” i infrastrukturprojekt, då det innebär att bland annat samordna med samtliga teknikområden för att försöka minska klimatpåverkan i projekten.

Vad innebär din roll?


"Rollen innebär bland annat att att jag räknar på minskade koldioxidutsläpp och energianvändning i infrastrukturprojekt. Jag tar fram minskade materialmängder, återvinningsförslag och andra reducerande åtgärder. Klimatworkshops och utbildningar och att räkna på livscykelkostnader (LCC) är andra delar som ingår i min roll. Jag blir också lite ”spindeln i nätet” i infrastrukturprojekt, i och med att vi behöver samordna med samtliga teknikområden för att försöka minska klimatpåverkan från projekten."

Employee at AFRY - Ellinor Nyström

Att jobba som klimatkonsult är väldigt kreativt i och med att jag inom varje projekt ska hitta åtgärder som kan minska klimatpåverkan från just det projektet. Man får agera problemlösare och tänka utanför boxen.

Ellinor Nyström, Klimat- och Hållbarhetskonsult.

Vilka projekt jobbar du med nu?


"Just nu sitter jag i flera projekt över hela Sverige. I vägprojektet E45 Vattnäs-Trunna jobbar jag med både klimat, hållbarhet och tar fram en livscykelkostnadsanalys. Här håller vi just nu på att utveckla en struktur för PM Hållbarhet. Det vill säga en hållbarhetsrapport, något som inte finns sedan tidigare. Förhoppningen är att kunna använda denna mall i framtida hållbarhetsarbeten i infraprojekt av denna storlek, vilket är väldigt spännande!"

"I järnvägsprojektet Ostlänken ska en ny, 16 mil lång dubbelspårig järnväg byggas. Här jobbar jag i delen Gerstaberg-Långsjön utanför Södertälje med att hitta åtgärdsförslag som minskar projektets klimatpåverkan, exempelvis genom att försöka minska eller hitta alternativ till klimatintensiva material som betong och stål."

"I Väg 61 Framnäs-Högsboda håller jag på att arbeta fram en rapport för reducerad klimatpåverkan (PM Reducerad klimatpåverkan), där jag bland annat beskriver vad vi gjort för klimatåtgärder. Jag håller även på att upprätta en klimatkalkyl. Det innebär att jag beräknar CO2-utsläppen och energianvändningen från materialen för att se hur stor påverkan projektet bidrar med och var den största påverkan kommer ifrån."

"I samtliga projekt är mitt huvudsakliga fokus att minska projektets totala klimatpåverkan genom att ta fram och implementera åtgärder tillsammans med övriga teknikområden."

Employee at AFRY, Ellinor Nyström, standing against a wall

Vad är det roligaste med ditt jobb/rollen som konsult?

"Jobbet som konsult är väldigt varierande, socialt, kreativt, flexibelt och skapar ett stort kontaktnät. Inget uppdrag är det andra likt och jag har dagligen kontakt med ett stort antal människor, vilket är jätteroligt."

"Det är även flexibelt med både arbetsplats och arbetstider, jag styr själv mina tider och kan anpassa arbetsdagen efter mitt vardagsliv vilket är en stor fördel. Rollen som klimatkonsult är väldigt kreativ i och med att jag inom varje projekt ska hitta åtgärder som kan minska klimatpåverkan från just det projektet. Man får agera problemlösare och tänka utanför boxen!"

Varför valde du AFRY?

"Jag har tidigare hört gott om AFRY som arbetsplats och uppdragen tilltalade mig. Så när det kom ut en tjänst som klimat- och hållbarhetskonsult i Piteå tvekade jag inte att söka!"

När du inte jobbar, vad gör du då?

"På fritiden paddlar jag kajak, vandrar, seglar, umgås mycket med vänner och familj och reser en del."

Det bästa med Piteå och Norrbotten?

"Friluftslivet! För mig som älskar naturen är Norrbotten en perfekt plats att bo på. Minus myggen," avslutar och skrattar Ellinor.

Employee Ellinor Nyström in a cayak
Employees at AFRY walking on the street in Piteå Sweden

Vill du veta mer om oss i Piteå?

Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Nyfiken på våra lediga jobb?