A woman talking to a person

AFRY Management Consulting

Ledande rådgivare för omställning inom energi- och bioindustrin. Vi erbjuder hållbara lösningar för kommande generationer.

AFRY Management Consulting arbetar för att påskynda omställningen till en hållbar värld, för våra framtida generationer, och vi brinner för att skapa förändring i branscher som ger värde för både kunder och samhället i stort. Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.

AFRY Management Consulting arbetar globalt med utmaningar och möjligheter inom energi, bioindustri, infrastruktur, industri och framtida mobilitetssektorer genom:

  • Strategisk rådgivning
  • Marknadsanalys
  • Operativ och digital transformation
  • M&A och transaktionsrådgivning- och tjänster

På AFRY är vi fler än 600 managementkonsulter på över 20 kontor på 5 kontinenter. Med stöd av AFRYs 19 000 experter inom design, teknik och digitalisering drivs vi tillsammans av idén att hjälpa våra kunder att hitta lösningar på affärskritiska frågor.

Intresserad av våra kommande evenemang och publikationer? Registrera dig (EN)

Arial shot of wind turbine at sea

Energi

Vårt team av mer än 400 experter inom energiomställningen erbjuder rådgivning till kunder inom alla områden från såväl produktion till generering av förnybar energi, PPAer, waste-to-energy, till expertis inom elnät och EV infrastruktur/charging, CCS/CCU, smarta city-lösningar och marknadsdesign. Vi levererar företagsstrategier, operativa- och organisatoriska transformationer, jobbar med alltifrån handel till kundlösningar och utvecklar strategier för hur våra kunder ska kunna ta sig in på nya marknader.

Vi stöttar våra kunder i transaktioner och due diligences och hjälper våra kunder att använda sin data och information för att skapa nya affärsmöligheter och effektiviseringar genom digitalisering.

Paper roll

Bioindustrin

Våra branschexperter erbjuder rådgivning till kunder i den bioekonomiska värdekedjan, från skogsbruk till traditionella produkter och nya biobaserade material. Vårt erbjudande sträcker sig från affärsstrategi till marknadsinsikter och operativ effektivitet, baserat på erfarenhet, detaljerade interna databaser och analyser ledda av experter på området.

Klimatförändringarna formar allt mer den värld vi lever i. Biobaserade alternativ och en cirkulär ekonomi blir allt viktigare och är på väg att bli den nya normen. För att överleva och blomstra måste industrier och företag omvandla och förnya sig i en allt snabbare takt. En växande och spännande möjlighet för oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder.

Mirrored building reflecting trees and sky

Hållbarhetsrådgivning

AFRYs hållbarhetsteam består av över 60 experter som erbjuder expertis och rådgivning till kunder över hela världen inom olika branscher. Teamet är en integrerad del av ett större globalt nätverk av fler än 1300 experter inom hållbarhet på AFRY.

AFRY går längre än bara efterlevnad och rapporteringskrav, genom att leverera lösningar som ger påtaglig effekt och skapar långsiktig förändring. Med erkänd kompetens inom hållbarhetsrådgivning bistår AFRYs expterter stora aktörer i att navigera övergången mot nettonollutsläpp och utveckla cirkulära affärsmodeller. Vi ger företag möjlighet att vidta åtgärder och effektivt implementera hållbara lösningar.

Two business professionals discussing
Våra investmentbank-specialister talar över 15 språk.

Investmentbanker

Vårt AFRY Capital-team består av investmentbank-specialister med omfattande M&A-erfarenhet runt om i världen. Vi är medlem i Orion International Advisors, en sammanslutning av investmentbanker över hela världen som vi ofta samarbetar med om transaktioner och delar bästa praxis.

AFRY Capital är auktoriserat och reglerat av UK Financial Conduct Authority. Nästan alla våra uppdrag har en gränsöverskridande dimension. Sedan 1999 har vi erbjudit rådgivning till kunder i uppemot 40 länder på sex kontinenter. Hittills har vi erbjudit rådgivning i över 80 genomförda M&A-transaktioner med ett sammanlagt värde av nästan 12 miljarder euro.

Forbes
Forbes har rankat AFRY Management Consulting som ett av världens bästa managementkonsultföretag.
Financial Times and Statista banner for the UK's Leading Management Consultants 2023
Financial Times har utsett AFRY Management Consulting till ett ledande konsultföretag i Storbritannien.

Vanliga frågor

Kan du ge mer information om AFRY Management Consulting-tjänster? Arrow pointing right

Vi samarbetar med våra kunder inom energi, bioindustri, infrastruktur, industri och transport för att erbjuda expertis kring tillväxt och omställning för verksamhetens aktuella behov.

  • Grunden för vår marknadsanalys är marknadsundersökningar, datainsamlingar, dataanalyser, framåtblickande modellering, värderingsmodeller för tillgångar, kunskap om policyer och reglering, scenarioanalyser, marknadsstudier, teknikbedömningar och kostnadskonkurrensanalyser.
  • Vår strategiska rådgivning består av företagsstrategier, affärsstrategier, investeringsstrategier, strategier för marknadsinträde, innovationshantering, digitala strategier och färdplaner, kommersiellt stöd, kontraktsstöd, riskhantering, investeringsgranskningar och hållbarhetsstrategier - i nära samarbete med ledande befattningshavare inom våra kundorganisationer.
  • Kunder som kommer till oss för operativ och digital transformation drar nytta av konceptuell design till implementering, förbättringar som drivs av analys av exekveringsgap, förbättringar av affärsprocesser, organisatorisk omstrukturering, ledningssystem, integration efter sammanslagning, ledningssystemstöd, design av digitala lösningar, digitala vägkartor och PMO.
  • Vårt transaktionsstöd består av M&A-rådgivningstjänster, kommersiell-, regulatorisk-, ESG- och teknisk due diligence, skiljedoms- och rättstviststöd samt tillgångsvärdering.

I alla våra branschområden undersöker våra managementkonsulter alla möjligheter att genomföra strategier och förbättra prestanda, och drar nytta av den djupa digitala och ingenjörsmässiga expertisen inom AFRY, för att säkerställa ett mervärde. Med en helhetssyn ser vi ett starkt samspel mellan bland annat framtidens städer, ren energi, industri, cirkulära lösningar, nya material, fordon och transporter.

Vad ingår i beskrivningen Bioindustri? Arrow pointing right

Skog och biomassa, träprodukter, massa, papper, hygien, bioraffinering, förpackningar och detaljhandel, nya biomaterial, kemikalier, biobaserade bränslen, textil och nya slutanvändningsområden - alltid med hänsyn till optimering av leverantörskedjan, cirkularitet och återvinning.

Vilka är AFRYs expertområden inom energi? Arrow pointing right

På AFRY har våra kunder och partners tillgång till ett unikt utbud av experter från managementkonsulter till tekniska ingenjörer, med specialiserad kompetens och erfarenhet inom koldioxidsnåla gaser som vätgas, transmission och distribution, framtida städer och mobilitet, industriell koldioxidminskning, termisk produktion, kraft, värme samt förnybara energikällor.

Solar panels and wind turbines at sunrise
Hur är det att arbeta på AFRY?
Läs mer om karriärutveckling, utbildning, mångfald, kultur och arbetsmiljö på AFRY.
Group of people at office
Ditt nästa steg
Bli en del av oss för att påskynda en hållbar framtid. Kolla igenom våra lediga jobb för att hitta din nästa utmaning.
Anna Pehrsson - Chef för AFRY Management Consulting Energi i Sverige
Anna Pehrsson
Chef för AFRY Management Consulting Energi i Sverige

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Anna Pehrsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Per-Ove Nordström - Principal
Per-Ove Nordström
Chef för AFRY Management Consulting Bioindustri i Sverige

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per-Ove Nordström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar