A woman talking to a person

Management Consulting

Din rådgivare för energitransformationen och föränderliga bioekonomin. Vi skapar ledande lösningar för kommande generationer.

AFRY Management Consulting är den ledande rådgivaren för världens energi-, skogs- och biobaserade industrier. Vårt hängivna team med över 350 konsulter, över 17 kontor på 3 kontinenter, tillhandahåller strategisk och operativ rådgivning över hela värdekedjan, underbyggd av djup expertis och marknadsinsikt.

Industrier förändras i en högre takt än någonsin och världen blir alltmer sammankopplad. Globala förändringar – mot fossila fria och smarta system, övergången från plast till biologiskt, behovet av driftsäkerhet och digitalisering, decentralisering av marknader, nya strategier och produkter – innebär såväl utmaningar som möjligheter för alla parter.

Förändringstakten kommer bara att öka de kommande åren. Övergången är komplex och intressenter kommer att möta mycket olika frågor. AFRYs team av managementkonsulter ger djupa insikter och bidrar till att fatta underbyggda beslut för hållbar framgång.

Som en del av AFRY stöds våra managementkonsulter av 17 000 ingenjörer, designers och rådgivare inom infrastruktur, industri och energi i teknisk framkant och med en kollektiv expertis som spänner över industrier och geografier.

Våra områden

Roland Lorenz
EVP and Head of Division Management Consulting

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.