Path through a forest

Miljö

AFRYs miljö- och hållbarhetstjänster

Genom omfattande kompetens på miljöområdet kan AFRY skapa bättre förutsättningar för liv och hälsa

Tillhandahålla goda levnadsvillkor

Behovet av att vara resurseffektiv och samtidigt undvika och hantera miljörisker både i den dagliga verksamheten och i nya investeringar är ett nyckelkrav för industri- och energisektorerna. Städerna måste i sin tur skapa goda levnadsvillkor för medborgarna, och samtidigt hantera en växande befolkning och bekämpa effekterna av klimatförändringen.

Vi erbjuder den kompetens som behövs för att hjälpa våra kunder att uppfylla sina miljö och hållbarhetsmål på alla verksamhetsnivåer. Tillsammans levererar vi hållbara lösningar som uppfyller stränga miljöstandarder, och backar upp detta med fördjupade kunskaper om lokala förhållanden.

Våra tjänster utgår från kundernas behov och täcker ett stort antal områden, och förenar vår expertis inom olika ämnen. Beprövad erfarenhet av miljökonsekvensbedömningar, hållbarhetsstrategier, klimatberäkningar, markanvändning och stadsplanering, tillståndsgivning, naturinventeringar och naturskydd, översyn av miljö, hälsa och säkerhet (EHS-översyn), avfallshantering och hantering av förorenad mark utgör grunden för våra ständigt utvecklade miljötjänster. Vår erfarenhet av att arbeta med tillbörlig aktsamhet (due diligence) av miljön bygger på utvärderingar av tusentals anläggningar. Under de senaste åren har vi byggt upp en komplett uppsättning Reach-tjänster för att hjälpa våra kunder med att uppfylla de skyldigheter som anges i EU:s Reach-förordning om kemikalier. Vårt miljöteam är också inriktat på att tillhandahålla klimatrelaterade tjänster och kan hjälpa dig att greppa de möjligheterna inom cirkulär ekonomi.

Kontakt

Christin Eriksson

Acting Business Unit Manager, Environment and sustainability Sweden

Contact Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Related projects