Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Processindustri

Vårt erbjudande för processindustrin

Vi stöttar processindustrin inom papper och massa, kemikalier, biobaserade lösningar och bioraffinering, gruvdrift, metaller och livsmedel, samt andra delar inom processindustri. Vår globala närvaro, i kombination med lokal närvaro, gör oss till den perfekta samarbetspartnern inom processindustri.

Förståelse av hela värdekedjan – från råvaror till slutprodukt

Hela processindustrin söker och utvecklar lösningar för att hantera framtidens utmaningar relaterat till övergripande resurseffektivitet och hållbarhet. För att lyckas med dessa utmaningar krävs nya lösningar. Vi drivs av våra kunders utmaningar att leverera nya innovativa hållbara lösningar inom digitalisering, hållbarhet, resurs- och produktionseffektivitet, samt inte minst inom miljö, hälsa och säkerhet.

Vårt tjänsteerbjudande täcker hela värdekedjan inom produktionen och hela livscykeln för kundernas verksamhet och projekt. Vi är en partner för våra kunder i allt från tidiga strategiska utvecklingsfaser till projektens genomförande av små och stora investeringsprojekt, följt av stöd vid drift av anläggningen.

Vår unika kombination av spetskompetens inom processteknik och tvärvetenskaplig teknisk expertis gör det möjligt för oss att ge våra kunder specifika mervärden i alla slags studier, genomförande och den dagliga driften. Våra experter inom miljö, hälsa och säkerhet, samt andra områden jobbar nära våra specialister inom processteknik, för en genomtänkt och genomgående helhetsbild och process.

AFRY är rankad #3 inom Industriella processer, #1 inom Papper & Massa, #1 inom livsmedelsindustri, #2 inom kemi (icke petroleum) #7 in om gruvdrift och som #8 inom stål och icke järn-metaller.

Källa: 2022 Engineering News-Record (ENR) Global Sourcebook

Våra nyckelkompetenser

Forest and sun

AFRY | Bioindustri

Vårt engagemang i övergången till att använda förnybara råvaror och mildra klimatförändringarna.
Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden
Lisa Vedin
Head of Process Industries Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Lisa Vedin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade projekt