Woman and man with 3D printer

Produktutveckling

Vi utvecklar hållbara produkter för framtiden

På AFRY hanterar vi holistiska systemparametrar varje dag. Vi erbjuder all den kompetens som behövs för att upptäcka, designa, utveckla och driva utvecklingen av nästa generations produkter och system.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att stötta utmaningar från affärs- och teknikaspekter till detaljer kring produkterna och deras värdekedjor, mänskliga perspektiv och hållbarhet när det gäller både påverkan och prestanda.

Vi gör detta i en mängd olika format – vi skapar nyckelfärdiga produktlösningar, driver tekniköverföring, inrättar tvärfunktionella agila team eller tillämpar resurser och kunskaper.

Våra kunder finns representerade inom telekom, medicinteknik, konsumentvaror, försvarssystem, mobilitet och robotik.

Vilken är din utmaning? Vi vill gärna ta oss an den.

Våra viktigaste erbjudanden omfattar:

  • FoU-projekt
  • Agila team
  • Professionella tjänster
  • Tekniköverföring
Martin Öman - VP and Head of Business Area Product and Software Engineering
Martin Öman
VP and Head of Business Area Product and Software Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Martin Öman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.