Four roads with one car

Transportinfrastruktur

Infrastruktur för resande och transporter

Den tilltagande urbaniseringen sätter ökat tryck på vår transportinfrastruktur. AFRY har en unik uppsättning expertis att erbjuda kunder på jakt efter effektiva och hållbara infrastrukturlösningar. Från rådgivning till genomförande i alla transportslag.

AFRY skapar den hållbara transportinfrastruktur som världen behöver. Våra experter samarbetar för att skapa välfungerande och trivsamma miljöer. Oavsett om du behöver enskilda designlösningar eller en partner som kan hantera hela projektimplementeringar har vi kapacitet att leverera tjänster över hela transportsektorn. Vi förser dig med avancerade och skräddarsydda lösningar för dina projekt inom väg, järnväg och all infrastruktur, både under och över mark.  

Du får fördelen av en lokal partner med erfarenhet från några av världens mest krävande transportprojekt. Med vår innovativa strategi för unika utmaningar får du en effektiv leverans, med säkerhet och hållbarhet som högsta prioritet. Vi hjälper dig att uppnå intelligent transportinfrastruktur som uppfyller framtidens krav.

Flygplatser Arrow pointing right
Flygplatslösningar

AFRY erbjuder framtidssäkra infrastrukturlösningar som klarar de förändringar flyget står inför. Vår expertis finns inom samtliga kunskapsområden som krävs för flygplatsutveckling.

Vårt erbjudande omfattar alla delar av en flygplats. Från att planera de vägar som leder till, och finns inom flygplatsen till utredningar av infrastrukturella konsekvenser av el-flyg. Vi planerar, designar och uppdaterar flygplatsterminaler och andra flygplatsbyggnader, med en expertis som gör att kunden kan möta kraven på säkerhet, funktionalitet och användarupplevelse.

Resultatet bli byggnader och anläggningar av många olika slag, som start- och landningsbanor, uppställningsplatser, pirer och passagerarterminaler, marktransport och bränslesystem.

Vi skapar informationssystem för effektiv passagerarhantering, genomför miljöundersökningar och effektiv byggekonomi för att driva hållbara projekt som håller budget.

 
Arial picture of airport from above
Hamnar Arrow pointing right
Hamnar


En hamnanläggning är ett infrastrukturellt nav där många transportslag möts och kopplas ihop. AFRYs experter täcker alla teknikområden som behövs för att etablera, underhålla och utveckla en hamnanläggning. Inom hamnområden är väg- och järnväg vanligt förekommande, och AFRY har stor erfarenhet av dessa. Våra miljöexperter hanterar tillstånd och utför provtagningar. Vi genomför inspektioner både ovan och under vatten, samt geologiska utredningar och provtagningar. Den snabba utvecklingen av fossilfria transporter ställer nya krav på våra hamnars infrastruktur och våra experter ligger i framkant av utvecklingen. När hamnarnas kapacitet utökas, aktualiseras behovet av terminaler, lagerbyggnader och andra faciliteter, vår expertis omfattar även dessa områden.

Vi erbjuder även stöd och expertis till småbåtshamnar, stadsnära kajer, strandpromenader och vattennära industrianläggningar.

 

 

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar