A woman bike commuting along the Portland Oregon waterfront trail

AFRY deltar på Transportforum i Linköping

När

Från: 16-juni-2022 08:00 CEST Till: 17-juni-2022 14:30 CEST

I år deltar AFRY med hela 22 experter på Transportforum i Linköping – Nordens största konferens för transportsektorn med ca 1500 deltagare och 50 utställare varje år.

Årets tema på Transportforum är klimatanpassning för transportsektorn. AFRY deltar i år med stor närvaro på konferensen.

AFRY kommer att hålla i 11 föredrag, om allt mellan trafiksäkerhetsindex till säkra barn på bussar och trafiksäkrade cykelgator. Nedan listas alla AFRYs föredrag.

 

Torsdag 16 juni

Klara Eklind
”Resenärers wayfindingprocess i stationsmiljö utifrån rytm och manus – en observationsstudie av Stockholm city”
Tid: 13.00-14.30. Session 3:2 Stationen i staden/resenären i stationen

Erik Malmström tillsammans med Malmö Stad
”Involvering av intressenter som beslutsunderlag för stadsgators utformning”
Tid: 13:00-14:30. Session 4:6 – Samverkan och dialog i planeringen

Kjell Almgren och Marc Farré
”Fotgängaranalyser i stora bytespunkter, mätdata och verktyg”
Tid: 13:30-14:00. Session 3:2 Stationen i staden/resenären i stationen

Jenny Wikström och Maria Håkansson
”Planering av vägtransportsystemet i samverkan med fordonsutvecklingen”
Tid 15:00-16:30. Session 2:2 Framtidens trafikplanering

Golnaz Mirheidari och Sanna Eveby
”Utveckling av hållbarhetsredovisning - FIA Road Safety Index”
Tid: 15:00-16:30. Session: 10:2 Simulering och visualisering – glaskulan mot framtiden

Claes Tingvall
”Bilpolicy - hur man kan kombinera trafiksäkerhet och klimatpåverkan samtidigt”
Tid: 15:00-16:30. Session 5:3 Trafiksäkerhet i det hållbara samhället

Mathias Schmidt
”Webbaserad cykelredovisning – Bättre tillgänglighet och visualisering av cykeldata”
Tid: 15:00-16:30. Session: 10:2 Simulering och visualisering – glaskulan mot framtiden

 

Fredag 17 juni

Erik Malmström och Hannah Wadman
”Säkra barn på bussar”
Tid: 8:30-10:00. Session 5:5 Säkerhet i fordon

Jonas Edberg och Per Blomster
”Metoder för insamling av data för rapportering till myndigheter, samhällsplanerare och utövare av kollektivtrafik”
Tid: 10:30-12:00. Session 3:4 Data och modeller för kollektivtrafikplanering

Mohammad Aurangojeb tillsammans med Göteborgs stad
”Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen”
Tid: 10:30-12:00. Session 11:4 Cykling utanför tätorten

Erik Malmström och Charlotte Lindskog
”Trafiksäkrade cykelgator: En för- och efterstudie på Hohögsgatan i Malmö”
Tid: 13:00-14:30. Session 11:5 Cykelgator och snabbcykelstråk

 

Transportforum är en årlig konferens som anordnats av Statens väg– och transportforskningsinstitut, VTI, i mer än 30 år. I år går den av stapeln den 16-17 juni i Linköping. Den vänder sig till offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige och syftar till inspiration, kunskap och nätverk för branschen.

Läs mer om Transportforum