,,

AFRY Framtidsforum Sundsvall 2023

Tack till er alla som deltog vid vårt event AFRY Framtidsforum i Sundsvall den 28 mars 2023! 

Det blev en inspirerande dag med möjlighet för olika branscher att mötas kring flera högintressanta frågor som berör oss alla - nu fick vi tillfälle att gemensamt diskutera olika lösningar.

Det är enorma industrisatsningar som pågår för den gröna omställningen, inte minst i vår region och norra Sverige, en stor samhällsomvandling och med det en grön industriell revolution. Vi ser även hur vår livsmedelsproduktion står för ett stort klimatavtryck och behovet av nya lösningar för en mer klimatvänlig kost ökar.

Det skapar både många möjligheter men även utmaningar, vilket kräver samverkan där vår dag tillsammans var en del i vägen framåt.

Tack till alla som deltog och välkomna att ladda ned bild som illustrerar vår dag tillsammans här:

Live scribing, AFRY Framtidsforum Sundsvall - jpg
Live scribing, AFRY Framtidsforum Sundsvall - PDF

Våra samtalsämnen

Framtidens mat - om hur vi kan bidra till en klimatsmart livsmedelskonsumtion

Den mat vi äter idag står för 25-30% av de globala växthusutsläppen och spås öka med en växande befolkning, där brist på bland annat protein kan bli ett akut hälsoproblem. För att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi äta mer klimatvänligt. AFRY bidrar till utvecklingen av framtidens mat, som är tillverkat på ett smart och effektivt sätt och som smakar gott och är hälsosamt för så väl oss som för planeten. Vår expert inom området, Katrin Hedvall, leder samtalet om hur vi tillsammans kan utveckla framtidens livsmedel.

Paneldeltagare: Andreas Ericson, CEO, Cold Lake - Hugo Wikström, grundare, Big Akwa - Pontus Lamberg,Chief Operating Officer (COO), Agtira - Karl Thorbjörnsson, Försäljningschef, Marine Taste

Moderator: Katrin Hedvall, Business Unit Manager, AFRY Food & Pharma

 

 

Man pours plants on roof garden, skyline in background
wind turbine next to solar panels in early morning light
Vätgas & Power-To- X. Nyckeln i den gröna omställningen

På AFRY tror vi att vätgas och Power-to-X teknik är nyckeln till utfasning av fossila bränslen inom industri och transport. Vår expert inom Vätgas och Power-to-X, Pedro Raposo, leder samtalet med våra gäster kring några banbrytande projekt i regionen och norra Sverige.

(Blocket genomförs på engelska)

Paneldeltagare: Maximilian Decker, Team Lead at Uniper Renewable Fuels and Hydrogen, Uniper Germany - Peter Enå, Deputy Managing Director, Inlandsbanan - Kenneth Häggblom, Project Director, Liquid Wind - Björn Santana Arvidsson, Deputy Managing Director Hydrogen, Nordion

Moderator: Pedro Raposo, Director of Power-To-X, AFRY

 

Elektrifieringen och dess betydelse i den gröna omställningen

Industrin står inför en revolution som den gröna omställningen innebär. Inte bara vid gruvbrytning av mineraler och generering av kraft utan även vid tillverkning och återvinning av batterier. Vår expert Per Åström, kommer att föra samtalet kring den elektrifiering som sker i både samhället och inom industrin, för att diskutera kring dess utmaningar och möjligheter.

Talare: Per Åström, Head of Battery Sector, AFRY

white electric vehicle charging
water
Hållbarhet - från människa till industri

Den hållbara omställningen börjar med dig och mig, våra vanor och beteenden. Dock kan inte människan ensam driva denna förändring utan samhället och industrin bär ett stort ansvar, som möjliggörare, innovatör, pionjär och framtidsspanare. Det är frågor som Therese Tillander, Hållbarhetsansvarig inom processindustrin hos oss, kommer att lyfta i samtal med några av våra kunder och experter.

Paneldeltagare: Anders Jonsson, VD, Sundsvalls Energi - Hanna Penttilä, Hållbarhetsspecialist, SCA -  Hélen Sundvall, Manager Environment Energy & Mgmt systems, Metsä Board

Moderator: Therese Tillander, Head of Sustainability, AFRY Process Industries

 

 

 

Framtidens städer när unga får välja

AFRY har frågat 6 000 europeiska unga vuxna om deras syn på städer och hur de själva skulle vilja bo, leva och verka i framtiden. Och majoriteten föredrar den medelstora staden – i storlek med Sundsvall – som erbjuder en smidig vardag med närhet till naturen. Baserat på detta leder Helena Paulsson, chef för Arkitektur & Design på AFRY, samtalet om möjligheterna för den medelstora staden och hur vi gemensamt kan skapa städerna som dagens unga drömmer om.

Paneldeltagare: Andreaz Strömgren, Stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun - Sofie Stark, Fastighetschef, Diös - Lotta Björklund, VD, Mitthem

Moderator: Helena Paulsson, Affärsområdeschef för Arkitektur & Design, AFRY

Rental bikes and Future Cities pin

Kontaktperson

Mikael Sjöblom - Sälj- & Affärsutvecklingschef/Kontorschef

Mikael Sjöblom

Sälj- & Affärsutvecklingschef/Kontorschef

Kontakta Mikael Sjöblom

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.