man adjusting settings in a digital factory for food and beverage

AFRY och Siemens: Digitalisering inom livsmedelsindustrin

When

Från: 16-september-2021 Till: 11-november-2021

AFRY och Siemens bjuder in till en serie webbinarier med fokus på digitalisering inom livsmedelsindustrin

AFRY och Siemens bjuder in till en serie webbinarier som adresserar de effektivitets- och affärsutmaningar som finns inom livsmedelsbranschen. Under dessa webbinarier kommer vi att visa på hur vi kombinerar kunskap och expertis inom branschen med toppmodern teknik och mjukvarulösningar. 

Vi fokuserar framförallt på de delar som ingår i MOM-begreppet (Manufacturing Operations Management) och presenterar smarta och effektiva lösningar för schedulering, exekvering och kvalitetssäkring av produktion. Dessa lösningar kommer att ge er möjligheten att skapa den flexibilitet som behövs för att genom effektiv tillverkning och framtagning av nya produkter, uppnå den marknadsposition ni önskar. 


FÖR VEM 
Dessa webbinarier riktar sig till dig som ansvarar för den operativa delen inom produktion och vill veta mer om hur ni med en datadriven verksamhetsstyrning kan effektivisera er tillverkning.  
 

NÄR och HUR 
Fem 60-minuters webbinarier kommer att äga rum under tredje kvartalet 2021. Varje webbinar är uppdelat i tre olika delar: en kort introduktion av sammanhanget, följd av en presentation av de utmaningar som finns inom respektive område och därefter en presentation av lösningar från Siemens produktportfölj som hanterar dessa utmaningar. På slutet kommer det finnas möjlighet att besvara eventuella frågor från chatten. Det första webbinarium är planerat till den 16 september 2021 och resterande fyra kommer att hållas med två veckors intervall.  

Registrera dig för hela webbinarieserien och dra nytta av AFRYs och Siemens kombinerade styrkor för att snabbare förverkliga din nästa nivå av hastighet och anpassningsförmåga till den digitala världen. 

Webbinar 1
Introduktion till digitalisering inom livsmedelsindustrin 

Förutsättningarna för livsmedelsindustrin har under de senaste åren förändrats. Konsumenterna har blivit mer hälso- och miljömedvetna, regler för livsmedelshantering och säkerhet har blivit mer omfattande samtidigt som vi har en växande världsbefolkning. Detta ställer andra krav på livsmedelsproduktion då komplexiteten ökar.

När: 16 september, 11:00-12:00

Overview of a manufacturing industry

Webbinar 2 
Optimera resursutnyttjande med effektiv schedulering

Använder du dina produktionsresurser optimalt? Vill du ha flexibel produktion med korta omställningstider och planeringsstöd för att säkerställa deadline? Det är några av frågorna som besvaras under detta webbinar, som kompletteras med information om hur Opcenter Scheduling kan hjälpa dig lyckas med det. Opcenter Scheduling är som en kristallkula på fabriksgolvet.

När: 30 september, 11:00-12:00.

Man looking at a digital over head schedule in front of a city landscape

Webbinar 3
Förbättra din konkurrenskraft med en integrerad tillverkning

Detta webbinar presenterar fördelarna med digitaliserade tillverkningsprocesser för livsmedelsindustrin. Vi presenterar produkter och lösningar för att integrera och digitalisera hela värdekedjan inom livsmedelsindustrin. En integrerad verksamhet som resulterar i en mer effektiv tillverkning, lägre kostnader och flexibel omställning för att möta de nya kraven, både inom branschen och från konsumenter.

När: 14 oktober, 11:00-12:00.

Gear whit images of tools and symbols

Webbinar 4
Datadriven verksamhet med hjälp av digitala verktyg

Vikten av spårbarhet och analys av data för framtidens produktion inom livsmedelsindustrin är A och O.  Vi belyser några specifika utmaningar inom branschen och hur dessa kan hanteras med hjälp av digitala verktyg. Här visar vi hur man genom ett effektivt end-to-end-flöde förebygger eventuella störningar i förtid.

När: 28 oktober, 11:00-12:00.

Cloud

Webbinar 5
Från idé till slutprodukt – effektivisera ledtider för framtagning av nya produkter

Här får du ta del av exempel på totalintegrerade lösningar som ger livsmedelsindustrin effektiva verktyg för att designa, utveckla och testa nya produkter samt fördelarna med att utveckla produkter via digitaliserade processer.

När: 11 november, 11:00-12:00.

 

Bottles