Man using calculator

Årsstämma 2020

When

28-april-2020 16:00 CEST

Årsstämman för 2020 kommer hållas klockan 16.00 tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman om begäran kommit in till styrelsen senast den 10 mars 2020. Det är önskvärt att sådan begäran kommer in senast den 3 mars 2020 av praktiska skäl. Begäran skickas till ÅF Pöyry AB, Styrelsen, att: Susan Gustafsson, 169 99 Stockholm eller via e-post till agm@afry.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Aktieägare som önskar ställa frågor under årsstämman får gärna sända frågorna i förväg via e-post till agm@afry.com – detta ger möjlighet att förbereda svar (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).