city

AFRY på Business Arena Stockholm

When

Från: 22-september-2021 08:00 CEST Till: 23-september-2021 16:00 CEST
Kaia Eichler
Kaia Eichler, Hållbarhetschef för AFRYs fastighetserbjudande

För att nå klimatneutralitet - vilka incitament krävs?

Hur ser fastighetsägarna på klimatneutrala fastigheter? Hur definierar vi klimatneutralitet och har vi kompetensen? Är vi tillräckligt ambitiösa i tidiga skeden och vad kan vi göra för befintliga fastigheter. Vilken betydelse har samverkan och ekonomiska incitament för att vi ska uppnå målet?

Kontakt: Kaia Eichler och Ulf Gustavsson

Hur ska städer planeras efter corona?

Vad händer med staden dess mötesplatser, täthet, grönområden, handel, service efter en pandemi och en kris. Vi har sett ett stort behov hos kommuner att få diskutera vad som händer med våra städer i kris och efter.

Kontakt: Helena Paulsson och Thomas Sandell

Thomas Sandell & Helena Paulsson
Thomas Sandell, Chefsarkitekt AFRY och Helena Paulsson, VP and Head of BA Architecture and Design AFRY
Fredrik Kahr
Fredrik Kahr, digitaliseringsexpert på AFRY

Hur kan man koppla ihop en stad?

Varför ska vi digitalisera och vad är vinsten med att göra det? Hur kopplar man ihop en stad och vilken data kan vi samla in? Vad kan data användas till och hur gör det staden mer hållbar?

Kontakt: Fredrik Kahr

Chatta och samtala (video) med oss

Stefan Cartling, Regionchef AFRYs fastighetserbjudande
Ulf Gustavsson, Affärsutvecklare AFRYs fastighetserbjudande
Lennart Edéus, Affärsutvecklare AFRYs fastighetserbjudande
Aina El Masry, Affärsutvecklare AFRYs fastighetserbjudande
Joakim Tornberg, Marknadsområdeschef och expert inom byggkonstruktion
Daniel Hultman, Marknadsområdeschef och expert inom el, tele, kommunikation och säkerhet
Sara Jernelius, Sektionschef och expert inom hållbart byggande
Madeleine Beck, Gruppchef och expert inom hållbart byggande 
Eva Eriksson Olesen, expert inom projektledning
Julia Lantz, expert inom projektledning
Martin Henriksson, Regionchef AFRYs erbjudande inom Transportinfrastruktur
Martin Jonsson, Affärsutvecklare AFRYs erbjudande inom Transportinfrastruktur
Julia Fryklund, expert inom samhällsbyggnad
Åsa Fernell Modigh, Regionchef AFRYs Miljöerbjudande
Milos Stefanovic, Regionchef AFRYs Vattenerbjudande
Thomas Sandell, Chefsarkitekt
Cecilia Clase, Arkitekt
Karolina Hahn, Affärsutvecklare ljusdesign
Kai Pippo, expert inom ljusdesign
Andreas Almstedt, expert inom ljusdesign
Leif Herlitz, expert inom akustik
Maikel Rofail, expert inom akustik

Partnerutställning

Besök vår digitala monter på Business Arena. Endast för dig med biljett.