Almedalen at dusk with fountain

Elektrifiering utan elnät? Är energilagring och smarta elnät en del av lösningen?

När

Från: 28-juni-2023 13:30 CEST Till: 28-juni-2023 14:30 CEST

Välkommen till ett högaktuellt panelsamtal

En växande politisk enighet om att alla fossilfria kraftslag behövs banar väg för en diskussion om elnätens och energilagringens betydelse för att nå Sveriges klimatmål och säkerställa svensk konkurrenskraft. Ett fördubblat elbehov och mer elproduktion kräver enorma investeringar i elnäten och mer flexibla lösningar för energilager.

Dagens utbyggnadstakt av elnätet går dock inte tillräckligt fort, samtidigt som det befintliga nätet är föråldrat och i behov av omfattande ny- och reinvesteringar. Elnätsföretagen ser också en risk för minskade eller försenade investeringar i näten kopplat till Energimarknadsinspektionens aviserade regleringsförändringar.

Energilagring är redan en nyckelfaktor för att komplettera elnätets brister och skapa stabilitet och flexibilitet i elsystemet. Men räcker det? Vilka investeringar krävs i elnäten för att vi ska nå våra klimatmål? Vad är riskerna med uteblivna investeringar? Vilka politiska och regulatoriska förändringar krävs?

Datum: Onsdag 28 juni 2023
Tid: 13:30-14:30
Plats: Strandgatan 22, Visby

Almedalsveckans officiella program

Maila gärna din anmälan till Maria Rothzen, PR och PA-ansvarig AFRY Sverige.

Medverkande

Annika Viklund, CEO, Vattenfall Eldistribution
Thomas Johansson, CEO, Mine Storage
Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska kraftnät
Louise Eklund, Energi- och näringspolitisk talesperson, Liberalerna
Martin Ådahl, Ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
Linda Pålsson, Divisionschef Energy, AFRY
Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef, AFRY
Anne Grevener Steen, Elnätsexpert, AFRY Management Consulting

Almedalen panel 2023
Från vänster: Annika Viklund, Thomas Johansson, Lowina Lundström, Louise Eklund, Martin Ådahl, Linda Pålsson, Henrik Tegnér

Kontakt

Maria Rothzén - PR and PA Manager - Sweden

Maria Rothzén

PR and PA Manager - Sweden
1790_afry_makingfuture0898.jpg

AFRYs experter i Almedalen

Läs mer om våra andra aktiviteter under veckan och vilka av våra experter som finns på plats.