senior people purchasing gettyimages-825903488-_website.jpg

En äldrevänlig stadsplanering och gestaltning

När

Från: 11-mars-2022 08:00 CET Till: 11-mars-2022 09:00 CET

En äldrevänlig stadsplanering och gestaltning

Antalet invånare över 80 år förväntas öka med över 50% mellan åren 2019 och 2030 i Sverige (Statistiska Centralbyrån), men hur ska våra städer och urbana miljöer möta denna ökning? Vilka behov har äldre i städer? Hur skapar vi rätt förutsättningar för en äldrevänlig stad tidigt i planeringsskedet? Vilka gestaltningsprinciper skapar en äldrevänlig plats?

I detta Future Cities studio seminarium om urban design fokuserar vi på äldres perspektiv i den fysiska planeringen och gestaltningen för att kunna svara på dessa frågor. Frukostseminariet inleds med en inspirationspresentation, därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom stadsutveckling och gestaltning till ett panelsamtal. Vi ser gärna att du som deltagare bidrar med dina åsikter och din kunskap till diskussionen via Menti.

Datum 2022-03-11

Tid Kl. 8.00-9.00

Plats (via Youtube, länken skickas vid anmälan)

Program

08:00 Välkomna! Sandra Greisman, Gruppchef Mobilitet- och Samhällsanalys, AFRY inleder.

08:05 Presentation av Frida Hallin, Arkitekt, Grupp Manager på Urban planning and Design, AFRY

08:15 Panelsamtal.

  • Anton Bergkvist, Kompetensområdesansvarig Vårdbostäder
  • Frida Hallin, Arkitekt, Grupp Manager på Urban planning and Design, AFRY
  • Haval Murad, Arkitekt och Byggingenjör, VD på Detail Group - Architects and Engineers
  • Susanne Leinsköld, Äldreombudsman i Stockholms stad

Panelen modereras av Sandra Greisman, Gruppchef Mobilitet- och Samhällsanalys, AFRY

08:45 Frågor från Menti

senior people purchasing gettyimages-825903488-_website.jpg

Välkommen att delta, och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Golnaz Mirheidari - Stadsplanerare

Golnaz Mirheidari

Stadsplanerare

Kontakta Golnaz Mirheidari

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Mustafa Sherif - Urban Planner

Mustafa Sherif

Stadsplanerare

Kontakta Mustafa Sherif

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.