Bushes and feet

Gröna urbana miljöer i medelstora städer

When

Från: 04-juni-2021 08:00 CEST Till: 04-juni-2021 09:00 CEST

Gröna urbana miljöer i medelstora städer 

I våra frukostseminarier har vi presenterat AFRYs undersökning som visar att medelstora städer är ungdomars (18-35år) val i framtiden. För att skapa attraktiva miljöer för unga vuxna som ska etablera sig i samhället behöver framtidens städer leva upp till några grundläggande krav och förväntningar. En av ungdomars grundläggande krav på medelstora städer är närheten till naturen.

Tillsammans med multidisciplinära experter i branschen har vi pratat om hur medelstora städer kan erbjuda hållbar mobilitet, e-handel, lokala företag, jobb, öka trygghet, minska ensamhet och skapa goda sociala förutsättningar genom planering och gestaltning av offentliga platser.

 

Natur- och grönområden i fokus
I detta seminarium fokuserar vi på natur- och grönområdens roll, funktion och fysiska gestaltning i våra medelstora städer. En viktig del i arbetet med en attraktiv urban miljö är att skapa tillgängliga och användbara grönytor. Vi diskuterar hur medelstora städer kan kombinera urban täthet med natur, hur natur och rekreation kan kombineras genom gestaltning och hur kan urbana ekosystemtjänster skapas.

Under det här frukostseminariet kommer vi att börja med en inspirationspresentation om gröna miljöer. Därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom stadsplanering och gestaltning till ett panelsamtal kring ämnet.

Vi ser gärna att du som deltagare bidrar med dina åsikter och din kunskap till diskussionen via Menti.

 

Välkommen att anmäla dig!

 

Program

08:00 Inledning
Sara Berrado, Arkitekt, Sektionschef Landskap och Plan, AFRY Region Öst

08.10 Inspirationspresentation

08.15 Panelsamtal
Deltagare:

  • Emma Ekdahl, sektionschef Landskap & Plan, AFRY Region Syd
  • Emma Helander, enhetschef Stadsmiljö, Norrköping kommun
  • Larsola Bromell, landskapsarkitekt/trädspecialist, stadsmiljöenheten Malmö stad
  • Louise Didriksson, urban designer/landskapsarkitekt/partner, White Arkitekter

8.45 Frågor från chatten  

 

Välkommen att delta, och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

 

Golnaz Mirheidari

Samhällsplanerare