Substation and wind turbines

HVDC och FACTS: Möjliggörare för övergången till Clean Energy

När

22-september-2021

I energiomställningen och övergången till Clean Energy innebär integrationen av stora mängder variabla förnybara energikällor grundläggande utmaningar, särskilt när ett mer komplext cyberfysiskt system växer fram. Olika utmaningar driver behovet av avancerade teknologilösningar som HVDC och FACTS, medan framsteg inom denna teknik gör dem mer livskraftiga idag. Den omfattande distributionen av DC-länkar och hybrid AC/DC-nät är dock en innovationsutmaning som kräver implementering av avancerade lösningar och metoder.

Detta webbinarium, modererat av Mustafa Ibrahim (AFRY Energy Division), kommer att presentera utmaningarna för driften, investeringarna och styrningen av elmarknaden. Resultat från forskningsprojekt tillsammans med visionen för det europeiska kraftsystemet under de kommande tio åren kommer också att presenteras. Talarna kommer också att visa rollen för HVDC- och FACTS-enheter i den senaste ENTSO-E Research, Development and Innovation Roadmap 2020-2030. Magnus Olofsson (Downing Hydro), Íris Baldursdóttir (ENTSO-E), Stephen Woodhouse (AFRY Management Consulting) och Gabriel Olguin (AFRY Energy Division) kommer att diskutera följande ämnen:

  • Utmaningar som elnätet står inför genom integration av förnybar energi.
  • Färdplanen för en framgångsrik energiomställning.
  • Nätflexibilitet och elmarknadsdesignreform.
  • Fallstudie: Kimal-Lo Aguirre HVDC-projektroll för att lösa utmaningar införda ur ren energiperspektiv.

 

Webbinariumet är kostnadsfritt och genomförs på Engelska.

Substation and wind turbines
HVDC FACTS webinar

Talare

Mustafa Ibrahim:

Gruppchef och ingenjörsspecialist för AFRY, T&D, Energy Division. Han är talaesperson inom Clean Energy, T&D Sweden. Han leder gruppen Advanced Power Systems and Solutions som arbetar med FACTS, HVDC och integration av förnybara energikällor. Han började på AFRY som teknikledare på ÅF Schweiz. Under sina 16 års erfarenhet har han haft olika roller inom el- och energisektorn, allt från forskning till arbete med TSO: er, DSO: er, entreprenörer och utvecklare i Sverige och internationellt. Mustafa har olika examen inom kraftsystem, inklusive en magisterexamen, examen i elektroteknik från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och MBA i industriell ekonomi och management från BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Mustafa Ibrahim
Magnus Olofsson:

ISGAN National Expert och Senior Nordic Advisor och Non-Executive Director för Downing Hydro AB. Han är också direktör och grundare av Swedish Energy Institute, Svensk nationell expert för ISGAN - International Smart Grid Action Network, och styrelseledamot i Svenska vattenkraftföreningen. Innan dess hade Magnus olika ledande befattningar inom el- och energisektorn - industri, forskning och myndigheter. Magnus har en doktorsexamen i elektroteknik från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Han är också vald till stipendiat vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Elektroteknik.

Magnus Olofsson
Íris Baldursdóttir:

Senior Advisor på ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators), oberoende konsult och styrelseordförande på Laki Power. Innan dess hade hon tjänsten som Executive VP for System operations & ICT på Landsnet, Transmission System Operator på Island, där hon arbetade i 15 år. Hon började sin karriär på ABB (nu Hitachi ABB) och levererade högspänningsfulla, nyckelfärdiga, FACTS-projekt till en global marknad. Iris är civilingenjör. examen i elektroteknik från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och arbetar för närvarande på en examen i Global affärsverksamhet och ledarskap vid IESE Business School, Barcelona.

Iris Baldursdottir
Stephen Woodhouse:

Director på AFRY Management Consulting och expert på förändrade energimarknader med fokus på marknadsdesign. Stephen tillbringade 18 månader som Pöyrys Chief Digital Officer och ledde utrullningen av företagets interna innovationsplattform och processen för att skapa lean service. Innan han började i AFRY 1999 arbetade han som ekonomisk modellerare för den brittiska elregulatorn Ofgem, arbetade med marknadsdesign och tidigare som transportkonsult som arbetade med globala luftfartsemissioner och höghastighetsjärnvägsprojekt. Stephen har en MA i ekonomi från Universitetet i Cambridge.

Stephen Woodhouse

Gabriel Olguin:

HVDC Engineering specialist på AFRY, T&D Sweden. Före sin anställning hos AFRY arbetade Gabriel som biträdande chef för studier av tekniker vid Transelec S.A. Santiago Chile. Gabriel arbetar för närvarande som projektledare för Kimal-Lo Aguirre HVDC-projektet i Chile, som bland annat syftar till att stärka det nationella elöverföringsnätet. Gabriel har en doktorsexamen i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

Gabriel Olguin

Kontakta våra experter

Stephen Woodhouse - Director, AFRY Management Consulting

Stephen Woodhouse

Director, AFRY Management Consulting

Kontakta Stephen Woodhouse

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mustafa Ibrahim - Group Manager - Advanced Power Systems & Solutions, AFRY Energy

Mustafa Ibrahim

Group Manager - Advanced Power Systems & Solutions, AFRY Energy

Kontakta Mustafa Ibrahim

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.