AFRY man and woman smiling in front of Finlandia Hall

Informationsträff AFRY Partner Network i Örnsköldsvik

När

Från: 01-juni-2022 16:30 CEST Till: 01-juni-2022 17:30 CEST

AFRY är idag involverade i många kundprojekt där vi bidrar med vår kompetens för att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. För att klara av de kommande årens projekt ser vi stora behov av samarbete med våra befintliga partners, samtidigt som vi söker fler företagare som vill utöka sina uppdrag med intressanta projekt och vara en del vår utveckling genom att bli en del av vårt partnernätverk. 

Jobbar du idag som egenföretagare eller i ett mindre företag och vill öka dina möjligheter till uppdrag och affärer? AFRY har ett väl utbyggt partnernätverk med ca 1 500 aktiva partners som stäcker sig över hela Sverige och samtliga branscher. Genom att vara ansluten till AFRYs partnernätverk ökar du era möjligheter att hitta uppdrag.

Vi ger oss nu ut på en roadtrip för att möta upp befintliga och presumtiva partners på olika orter i Sverige där en av orterna är Borlänge.

Man and woman at desk working
Om våra informationsträffar

På våra fysiska partnerträffar kommer vi att informera om fördelarna med att vara en del av AFRY Partner Network hur vi ser på utvecklingen av partnerverksamheten. Vi pratar om olika möjligheter till gemensamma affärer och hur tillsammans kan möta framtidens behov. Våra lokala representanter för aktuellt kontor även att delta för att svara på frågor.

Vidare kommer vi även informera om vilka kunder vi jobbar med idag, både lokalt och globalt, tänkbara framtidsprojekt där just du verkar samt vilka övriga möjligheter vi som företag ser inom branschen framåt. Väcker detta ditt intresse? Då hoppas vi att vi ses på våra kommande partnerträffar på orten som passar dig!

Kontakta oss

Filip Christensen - Sales Coordinator

Filip Christensen

Sales Coordinator

Kontakta Filip Christensen

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.