Person running along river next to man on scooter

Nedsatt kognitiv förmåga och tillgänglighet i stadens offentliga rum

När

Från: 22-april-2022 08:00 CEST Till: 22-april-2022 09:00 CEST

Man räknar med att 10–20 % av befolkningen västvärldens länder har någon form av funktionsnedsättning.

Närmare en miljon svenskar har nedsatt kognitiv förmåga som gör det svårt att klara vardagen utan stöd från omgivningen. Att utforma offentliga rum med god tillgänglighet är en gemensam utmaning och ett stort ansvar för alla som planerar, gestaltar och förvaltar stadens rum, men vinsten är stor för individer, samhälle och näringsliv när vi lyckas.

Hur kan vi gestalta offentliga miljöer som underlättar och inkluderar? Vilka svårigheter kan personer med kognitiva svårigheter uppleva offentliga rum i staden? Hur möter fysiska planerare och gestaltare dessa behov? Hur bör vi utforma offentliga rum för att fler människor ska få chansen att känna sig välkomna? Hur kan vi lära oss mer om människors olika variationer och behov för att skapa vänligare miljöer.

I detta Future Cities studio seminarium om urban design fokuserar vi på personer med nedsatt kognitiv funktion i relation till den fysiska planeringen och gestaltningen för att kunna svara på dessa frågor. Frukostseminariet inleds med en inspirationspresentation, därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom stadsutveckling och gestaltning, miljöpsykologi till ett panelsamtal. Vi ser gärna att du som deltagare bidrar med dina åsikter och din kunskap till diskussionen via Menti.

Program

08:00 Välkomnar
Karin Hallman Sernelius, Planeringsarkitekt, Urban Planning and Design, AFRY

08:05 Presentation
Annika Brommesson, Arkitekt SAR/MSA, Miljöpsykolog, Neuroarkitektur Sverige

08:15 Panelsamtal

  • Annika Brommesson, Arkitekt SAR/MSA, Miljöpsykolog, Neuroarkitektur Sverige
  • Bahar Vafaee, Verksamhetschef inom LSS, Nytida
  • Kerstin Sköld, Stadsträdgårdsmästare, Park- och naturstrateg, Järfälla kommun

Panelen modereras av Karin Hallman Sernelius, Planeringsarkitekt, Urban Planning and Design, AFRY

8.45 Frågor från Menti

Datum 2022-04-22
Tid Kl. 8.00-9.00
Plats (via Youtube, länken skickas vid anmälan)

Boka din plats!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Golnaz Mirheidari - Stadsplanerare

Golnaz Mirheidari

Stadsplanerare

Kontakta Golnaz Mirheidari

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mustafa Sherif - Urban Planner

Mustafa Sherif

Stadsplanerare

Kontakta Mustafa Sherif

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.