Excavated rock wall in a tunnel

Numerisk modellering i berg

When

Från: 16-mars-2021 Till: 16-mars-2021

Numerisk modellering i berg

Med gruvornas allt större utmaningar blir de bergmekaniska frågorna allt viktigare, både ur hållbarhets-, säkerhets- och produktionsperspektiv. Numerisk modellering kan vara ett bra stöd för att göra bedömningar gällande exempelvis den övergripande gruvdesignen, uttagsmetodik i komplicerade områden, typförstärkningar, specifika förstärkningslösningar med mera. Detta för att exempelvis kunna öka gruvans utbrytningsgrad eller öka säkerheten för de som arbetar. Vi på AFRY jobbar med numerisk modellering både storskaligt och småskaligt i 2D och 3D och under vårt webbinarium kommer vi visa på de möjligheter vi ser med dessa verktyg i både underjordsgruvor och dagbrott.Presentatörer: Sara Suikki, Bergmekaniker och Ulf Lindfors, Teknisk Licentiat

Porträttbild Sara Suikki
Sara Suikki

Sara Suikki är utbildad Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot jord- och bergbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet och arbetar som Bergmekaniker på AFRY. Sara har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt och gruvindustrin genom flertalet uppdrag inom bergprojektering, beräkningar och numerisk modellering, inspektionsuppdrag mm.

Ulf Lindfors är utbildad Bergsingenjör och även Teknisk Licentiat med bergmekanik som specialitet. Ulf verkar som nationell specialist inom bergteknik/-mekanik på AFRY och har stor erfarenhet av underjordsgruvor, dagbrott, vattenkraftsprojekt och tunnelprojektering samt byggande, både nationellt och internationellt. Ulf har därutöver även ansvarat för bergspänningsmätningar och analyser.

Porträttbild Ulf Lindfors
Ulf Lindfors
Excavated rock wall in a tunnel

Numerisk modellering av berg

gruva

Webbinarier Fokus Gruvindustri