va-verksamhet och solpaneler

Nyttan av att energikartlägga din VA-verksamhet 

När

25-januari-2023
va-verksamhet och solpaneler

Varmt välkommen till AFRYs webbinarium om energikartläggning av VA-verksamhet  onsdag 25 januari 2023, klockan 10:00-10:30.

VA-försörjningen i Sverige är en energiintensiv process där många anläggningar är av det äldre slaget. God energieffektiviseringspotential finns och i en strävan att minimera driftkostnader samt reducera klimatavtrycket är energikartläggning ett användbart verktyg. Kartläggningen är ett väsentligt första steg i arbetet mot mer effektiva och hållbara processer och anläggningar då den försöker kvantifiera nuläget och identifiera åtgärder. På så sätt kan den bilda ett beslutsunderlag för prioritering av åtgärder.   

AFRYs experter Måns Hedqvist och Jens Östlund kommer genom att lyfta fram exempel från nyligen genomfört pilotprojekt, berätta om nyttan med energikartläggningar, metodiken som användes i pilotprojekt samt det eftersökta slutmålet med kartläggningen - att identifiera åtgärder som leder till lönsamhet, både penga- och miljömässigt. 

va-verksamhet och solpaneler

Du kanske också är intresserad av