earth from outer space connected through digitalization

Seminarium med Radionavigeringsnämnden

När

Från: 04-februari-2020 09:00 CET Till: 04-februari-2020 12:15 CET

”Trender och erfarenhetsutbyte inom Galileo- och PNT-områdena under 2019”

Det har nu gått tre år sedan Galileo i dec 2016 nådde IS-status (IS=Initial Service) och idag (januari 2020) är 22 Galileo-satelliter operationella enligt European GNSS Service Centre. Utformningen av nästa generations Galileo-satelliter är inne i slutfasen och utvecklingen och utformningen pågår av den avgiftsfri PPP-tjänsten (Galileo High Accuracy Service) med målsättningen att erbjuda en positionsosäkerhet mindre än 20 cm och initialiseringstid mindre än 10 sekunder. Dessutom finns sedan länge väl etablerade GNSS-tjänster som baseras på det svenska nätverket av markstationer som kontinuerligt följer alla GNS-satelliter.

Vårens seminarium behandlar frågeställningar om hur Galileo utnyttjas i
vetenskapliga tillämpningar och i produktionstillämpningar som bygger på SWEPOS
positioneringstjänst.

Medlemsorganisationer inom Radionavigeringsnämnden deltar i Galileorelaterade
EU-forum och EU-arbetsgrupper, samt i nationella och EU-baserade projekt inom
PNT-området. Hur kan vi t.ex. utnyttja Galileo High Accuracy Service i Sverige?

Huvudsyftet med detta RNN-seminarium är informationsutbyte mellan deltagare
inom olika PNT-aktiviteter, samt en rapportering till övriga medlemmar och
intressenter inom RNN-kretsen om vad som händer inom PNT-området
(PNT=Positionering, Navigering, Tid). Ytterligare ett syfte är såklart att främja
samverkan och nätverksbyggande mellan olika aktörer inom PNT-området.

computer beside notebook and cup of tea

Anmälan

Seminariet är avgiftsfritt för medlemsorganisationer i Radionavigeringsnämnden.
För externa deltagare är seminarieavgiften 800 kr +moms.
Agenda

08:30 Morgonfika

Galileorelaterade aktiviteter och diskussioner

09:00 Inledning - Jan Johansson, Ordf Radionavigeringsnämnden

09:10 Nuläge för uppbyggnad och drift av Galileo, nästa generation Galileo-satelliter, Galileo High Accuracy Service, ”rådata i mobilen” samt signalkvalitén i GNSS-systemen - Rymdstyrelsen, Jan Johansson, Onsala rymdobservatorium, Chalmers och Peter Wiklund, Lantmäteriet

09:50 Förväntningar på framtida SWEPOS-tjänster och SWEPOS-användarnas bruk av Galileo - Peter Wiklund

10:10 PRS (Public Regulated Service) arbete i Sverige 2020 -  
Mikael Alexandersson, FOI

10:25 Kaffe/ tepaus

Lägesrapporter för pågående projekt och aktiviteter inom PNT-området

10:45 Nulägesrapport för projekten NPAD (Network-RTK for Automated Driving), PRoPART (Precise and Robust Positioning for Automated Road Transports) och Asta Zero - Stefan Nord, RISE (Research Institutes of Sweden)

11:15 Project ”Prepare Ships” - Mikael Hägg RISE

11:30 Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat transportsystem - Johannes Berg, Trafikverket

11:55 Kommande seminarier/konferenser inom PNT-området och aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området i RNN - Alla, diskussionsledare Jan Johansson

12:15 Avslutning- Jan Johansson