Visualisation of a building

Simulering - nästa steg mot digitaliserade produktions- och materialflöden

När

Från: 23-september-2021 11:30 CEST Till: 23-september-2021 12:30 CEST

AFRY välkomnar in till ett lunchwebbinarium med temat simulering. Har ni utmaningar med produktionsflöden, eller finns ett behov av en mer effektiv logistik? Över en lunch tar vi upp case och lärdomar från industrin och inspirerar till nya tids- och kostnads-effektiva lösningar att ta reda på utfall och effekt av olika scenarion.

Nu tar fler företag steget mot Industri 4.0 och ökar digitaliseringsgraden, inte minst i produktions- och materialflödena. Det finns många olika metoder och tekniker att tillgå, men för att långsiktigt sträva mot Industri 4.0 är en stegvis utveckling nödvändig. Digitala tvillingar av produktionsmiljöer är en av digitaliseringsmöjligheterna som skapar helt nya förutsättningar och arbetssätt. Företag behöver gradvis öka sin digitala mognad och nyttja verktyg som skapar värde. Genom att ta steget och nyttja simulering som verktyg skapas förutsättningar för en fortsatt gynnsam digital utveckling.

Flödessimulering är en metod som möjliggör analys av komplexa problem i verkliga system. Metoden ger underlag för framtagning av säkra och effektiva lösningar. Med simuleringsunderlag är det möjligt för ledningen att experimentera med tänkbara scenarier i ett tidigt skede, utan att störa en befintlig verksamhet eller innan nya investeringar görs. Det möjliggör faktabaserat stöd för strategiska beslut och investeringar för att optimera produktions- och materialflöden. Likt digital tvilling är även simulering ett visuellt och pedagogiskt verktyg för att skapa samarbete mellan olika funktioner inom företag.

Under detta webbinar kommer AFRY ge inspiration kring hur simulering kan implementeras i en organisation och därigenom ta ett steg närmare framtidens industri genom digitalisering av verksamheten. En kort introduktion till flödessimulering och dess nytta följt av 3 skarpa kundcase där simulering har varit centralt för att besvara kundens frågeställning.

Häng med på ett kostnadsfritt webbinarium där vi under 30 minuter ger er fakta och inspiration samt avslutar med Q&A.

Tid: torsdag den 23 september kl. 11:30
Plats: Digitalt
Senast anmälan: 21 september
Kontakt för frågor: andreas.lu@afry.com

Agenda

  • Kort introduktion till flödesimulering
  • Genomgång av 3 – 4 tidiga kundcase
  • En avslutande summering med Q&A

 

Pulse_productionsystem
Woman holding folder

Simuleringsteamet

Anmäl ditt intresse på länken högst upp så skickar vi ut en inbjudan till det digitala föredraget. Anmälan är ej bindande och webbinariet är helt kostnadsfritt.

Hjälp oss gärna dela länk om eventet till branschkollegor, eller dela vidare via sociala medier högst upp på sidan.

Med vänliga hälsningar
Simuleringsteamet

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management

Pär Ström

Business Unit Manager, Supply Chain Management

Kontakta Pär Ström

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.