People walking at street in sunlight

Vårens urban design-serie summeras

When

Från: 24-september-2021 08:00 CEST Till: 24-september-2021 09:00 CEST

Vårens urban design-serie summeras

Seminarieserien om urban design har utgått från AFRYs undersökning om ungdomars (18-35 år) val av framtida boende. Undersökningen visar att medelstora städer är ungdomarnas förstahandsval. För att skapa attraktiva miljöer för unga vuxna som ska etablera sig i samhället behöver framtidens städer leva upp till några grundläggande sociala, ekologiska och ekonomiska krav och förväntningar.

Tillsammans med multidisciplinära experter i branschen och seminariedeltagarna har vi diskuterat hur medelstora städer kan erbjuda hållbar mobilitet, e-handel, lokala företag, jobb, ökad trygghet, minskad ensamhet och skapa goda sociala förutsättningar genom planering och gestaltning av offentliga platser med hänsyn till gröna kvalitet.

Under nästa frukostseminarium kommer vi att summera de sex hittills genomförda seminarierna. Dessa hade fokus på olika aspekter inom planering och gestaltning av våra städer:

  • AFRYs undersökning om hur unga vuxna vill leva och bo i framtiden
  • E-handel och stora industrier
  • Hållbara mobilitet
  • Trygghet och ensamhet
  • Gestaltning av offentliga platser
  • Gröna urbana miljöer

Vi har också bjudit in experter från AFRY inom stadsplanering och gestaltning till att svara på intressanta frågor som vi har tagit med från varje seminarium. Vi ser gärna att du som deltagare ställer frågor till oss via Menti. Ni hittar vår urban design seminarieserie på AFRYs Future Cities Studio.

Välkommen att anmäla dig!

 

Program

08.00 Inledning
Karolina Pamp Sandgren, strateg kombinerad mobilitet, AFRY
Sara Berrado, Arkitekt, sektionschef Landskap och Plan, AFRY Region Öst

08.10 Summering av vårens seminarieserie
Experter från AFRY kommenterar

8.45 Frågor och diskussion med er deltagare 

 

Välkommen att delta, och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

 

Golnaz Mirheidari

Stadsplanerare

+46 10 505 15 13

golnaz.mirheidari@afry.com

 

Mustafa Sherif

Stadsplanerare

 +46 10 505 00 44 

Mustafa.Sherif@afry.com