Tree tops and sunshine reflected in windows

Webbinar Cirkulära Bygglogistikflöden

När

Från: 23-maj-2022 09:00 CEST Till: 23-maj-2022 10:00 CEST
Byggbranschen är en bransch som har potential att nå en högre grad av hållbarhet än vad man idag lyckas uppnå. Enligt boverket stod bygg- och fastighetssektorn under 2019 för koldioxidutsläpp som motsvarar över en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp under detta året. En stor del av dessa utsläpp kommer från produktion och transport av byggnadsmaterial.

Att implementera en mer cirkulär arbetsmetod, där material som redan använts i ett projekt tas tillvara på och återanvänds i andra projekt, skulle kunna minska både utsläpp från produktion av nytt byggnadsmaterial, samt reducera behovet av transporter. Det skulle även bidra till minskad utvinning av jungfruliga material, vilket sparar på jordens resurser. I dagsläget finns det emellertid inte ett utarbetat logistiskt system anpassat för att ta tillvara på och återanvända byggnadsmaterial.

AFRY och Chalmers har under våren genomfört ett examensarbete som syftar till att utkristallisera en strategi och ett tillvägagångssätt för hur logistiken bakom byggnadsprojekt som använder återbrukat material ska se ut. I studien har flertalet intervjuer utförts med representanter för byggnadsprojekt där återbrukat material har använts. Intervjuerna har genomförts i syfte att kartlägga vilka faktorer i logistikkedjorna som var avgörande för att genom cirkularitet minska miljöpåverkan. Dessutom har en kartläggning av drivkrafter och hinder för att applicera ett mer cirkulärt tänk i byggbranschens logistikkedjor utförts.

Drivkraften bakom att skriva ett examensarbete om just hållbarhet och byggbranschen tog avstamp i AFRYS bygglogistikmodell och strävan efter att reducera de höga nivåer av utsläpp som branschen står för. Examensarbetet har utrett möjligheten för byggbranschen att bli mer miljömässigt hållbar genom att ändra sitt linjära logistiska tänk till en mer cirkulär logistik.

laughing girl with colleagues in classroom

Vi önskar dig varmt välkommen till att lyssna på vårt digitala webbinarium den 23 maj kl 09.00-10.00 där vi kommer presentera examensarbetet  ”Circularity in the Construction Industry” och även bjuda in er deltagare att diskutera med oss.

Anmälan görs högst upp på sidan och därefter kommer du inom kort få en inbjudan med länk till webbinariet.

 

Med vänliga hälsningar

Alexandra Söderberg och Andreas Andersson, M.Sc. Supply Chain Management, Chalmers Tekniska högskola

Jenny Olsson och Petter Wadmark, AFRY

 

Petter Wadmark - Business Developer, Supply Chain Management, Göteborg

Petter Wadmark

Business Developer, Supply Chain Management, Göteborg

Kontakta Petter Wadmark

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Jenny Olsson - Consultant Supply Chain Management

Jenny Olsson

Consultant Supply Chain Management

Kontakta Jenny Olsson

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.