Pedestrain crossing stockholm

Webbinarieserie om kommunal kollektivtrafikplanering

When

Från: 28-oktober-2021 08:00 CEST Till: 28-oktober-2021 09:00 CEST

Välkommen till AFRY:s webbinarieserie om kommunal kollektivtrafikplanering

Kollektivtrafiken är en central byggsten för att nå nationella och internationella miljömål samt för att uppnå ett hållbart transportsystem. Samtidigt är planeringsansvaret delat mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten, väghållaren och kommunens planmonopol. Detta ställer krav på samverkan såväl inom kommunen som med regionen. Hanteringen av kollektivtrafiken varierar stort från kommun till kommun, även inom samma region.

Covid-19 pandemin adderar en ytterligare dimension. De senaste årens drastiskt förändrade resvanor har synliggjort såväl sociala som geografiska skillnader i resandet, vilket medför nya perspektiv i kommunens arbete med kollektivtrafikfrågor.

AFRY bjuder under hösten in till en webbbinarieserie för att diskutera kommunens roll i kollektivtrafikplaneringen. Serien består av en digital träff per månad med en kortare föreläsning som sedan lämnar utrymme för rundabordssamtal. Avsikten är att skapa ett forum för inspiration, dialog och utbyte av erfarenhet. Webbinarierna, som sänds digitalt via Teams, vänder sig främst till dig som arbetar inom planering på kommunal nivå.  Anmäl dig, delta och dela med dig av dina tankar!

 

Datumen för serien är: 28 oktober, 25 november, 16 december.

 

Agenda 28 oktober
- Inledning och introduktion till webbinarieserien
Marcus Andersson, sektionschef Samhällsutveckling och mobilitet, AFRY

- Trafikförvaltningens syn på arbetsprocessen.
Representant från Trafikförvaltningen, Region Stockholm

- Samtal och erfarenhetsutbyte i mindre grupper

- Sammanfattning och avslutande reflektioner

 

Hoppas vi ses vid webbinariet!

 

Vid frågor, kontakta
Simon Linde, samhällsplanerare
simon.linde@afry.com
+46 10 505 26 13