Electricity pilon against a blue sky

Webinar - Nätutmaningar 2023

När

Från: 16-juni-2023 11:50 CEST Till: 16-juni-2023 12:50 CEST

AFRY och Setterwalls webinarserie om energi. I detta webbinar diskuterades hur vi kan öka nätkapaciteten, hur sårbart vårt elnät är idag, utbyggnaden av laddinfrastruktur samt förändringar och utmaningar med IKN-nät (icke-koncessionspliktiga nät).
Vilka utmaningar finns och vilka förändringar väntar oss av juridisk och teknisk karaktär?

Agenda och deltagare

  • Hur sårbart är vårt elnät? Marcio Oliveira Senior Principle FACTS and HVDC och Tord Karlberg, Head of T&D Sweden på AFRY
  • Utbyggnation av laddinfrastruktur. Albin Kjellberg, Sr Strategi- och affärsutvecklare på Ellevio
  • Regeländringar för IKN-nät (icke-koncessionspliktiga nät). Tove Andersson, Partner och Mattias Karlsson Jurist på Setterwalls Advokatbyrå
  • Batterilager kan öka nätkapaciteten. Jonatan Nilsved, Group Manager Substations på AFRY.

Moderator:

  • Åsa Agervald.