water lake tree nature environment

Webinarium: hur kan Sverige ta ett helhetsperspektiv på cirkulär ekonomi?

När

Från: 21-oktober-2020 11:00 CEST Till: 21-oktober-2020 12:00 CEST

RE:Source har inom det strategiska projektet Policyanalys bl.a. som målsättning att ta fram kunskap och resultat för utveckling av policy och andra initiativ för att främja en cirkulär ekonomi. Beslutsfattare ska på så sätt få bättre underlag för beslut. AFRY har fått i uppdrag av Re:Source att ta fram underlag om hur ett helhets- och materialperspektiv för cirkulär ekonomi skulle kunna utvecklas i Sverige och beskriva exempel på hur detta lyckats eller misslyckats i andra länder.

Vi bjuder nu in till ett webinarium där vi presenterar våra preliminära resultat.

AA
AFRY forrest