water flow modelling

Webinarium: kommuners möjligheter inom vattensektorn

När

Från: 16-december-2020 10:00 CET Till: 16-december-2020 10:30 CET

Hur arbetar din kommun med långsiktig VA-planering? VA-planering är temat för vårt webinarium och våra experter kommer att berätta varför Sveriges kommuner behöver en strategisk VA-planering samt dela med sig av sina erfarenheter. Såväl framgångsfaktorer som fallgropar kommer att diskuteras men framför allt kommer de att visa på de möjligheter och positiva effekter som ett långsiktigt arbete med strategisk VA-planering kan resultera i.

Webinariet är kostnadsfritt.

AFRY har en bred kunskap och erfarenhet inom vattenområdet och samlar nu flera av sina experter till en serie webinarier i en kunskapssatsning för AFRYs kunder. Har du förslag på vad vi ska ta upp på kommande webinarier? Kontakta malin.naess@afry.com

Varmt välkommen!