water treatment

Webinarium om dricksvattensäkerhet

When

Från: 15-oktober-2020 10:00 CEST Till: 15-oktober-2020 10:30 CEST

Hur arbetar din kommun med dricksvattensäkerhet? Under vårt andra webinarium med fokus på vattensektorn är temat förebyggande åtgärder för att skydda vattentäkter. Våra experter berättar om hur Havs- och vattenmyndighetens remiss om riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområden påverkat arbetssättet, samt hur AFRYs riskbaserade metodik kan användas vid framtagande av föreskrifter och andra förebyggande åtgärder.  

 

water flow modelling