People walking on the promenade

Workshop: Cirkulär ekonomi på en internationell marknad

När

Från: 23-juni-2021 13:00 CEST Till: 23-juni-2021 15:00 CEST

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source kartlägger AFRY hinder och drivkrafter för en omställning till cirkulär ekonomi ur ett internationellt perspektiv, och vad dessa betyder för svenska företag med globala värdekedjor. Studien görs då en omställning till cirkulär ekonomi för företag i Sverige går hand i hand med utvecklingen i omvärlden, och våra myndigheter vill få förslag till hur de på bästa sätt kan stötta företagen så att de kan bidra till denna omställning.

I denna workshop kommer vi att presentera och diskutera preliminära resultat från de intervjuer och efterforskningar vi hittills gjort, för att få era synpunkter på om våra slutsatser är riktiga och om det är något som vi inte har lyckats fånga. I studien fokuserar vi på fyra internationella värdekedjor som är viktiga för Sveriges import och export; fordon, elektronik, möbler och kläder, men vi kommer också att titta på några materialflöden. Vi tittar på möjligheter och hinder kopplade till bland annat regelverk, samarbetsparters och affärsmodeller. Är du insatt i cirkulära initiativ inom dessa branscher? Missa inte den här möjligheten att vara med och påverka framtida politiska åtgärder för att underlätta er cirkulära omställning!

När: 23 juli 13.00-15.00
Var: Digitalt


Workshopen hålls på svenska. Under workshopen kommer preliminära resultat att diskuteras i olika fokusgrupper. Resultatet från workshopen kommer att användas för att guida vidare arbete inom projektet, och kommer vara en del av det resultat som presenteras i projektets slutrapport. Ev. information från deltagare i intervjuer och workshop kommer då att ha anonymiserats.

Anmälan till workshopen krävs. Sista dag för anmälan är 21 juni.