water flow modelling

AFRY Digitala Vattenseminarium 2020

When

Från: 26-november-2020 13:00 CET Till: 26-november-2020 16:30 CET

AFRY Digitala Vattenseminarium 2020

Välkommen till AFRYs Digitala Vattenseminarium 2020, torsdagen den 26:e november.

Tema för året är Vatten - Användning, Återvinning och Besparing.

Målet med seminariet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och därmed öka kunskapen inom aktuella ämnen. Se preliminärt program nedan.

Med rådande omständigheter gällande Covid-19 har AFRY beslutat att hålla Vattenseminariet 2020 enbart digitalt efter folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Eventet kommer att sändas live och deltagande är kostnadsfritt. Ange vid anmälan (längst ner på sidan) att man vill delta digitalt.

Information med länk till live-sändningen skickas närmare eventet.


Information

Dag: Torsdag den 26 november 2020
Tid: 13.00 - ca 16:30

Sista anmälningsdag: 23 november

 
Preliminärt program
 
13:00

Introduktion

 • AFRY hälsar välkomna
 • Återanvändning av avloppsvatten - Kommunal och industriell samverkan
  Maria Takman, Lunds Universitet
 • Water saving or reducing cost, why not both? 
  Ignacio De San Pio – RISE
13:55

Aktivitet för alla deltagare, därefter kort paus

14:30
 • Hållbar vattenresursförvaltning
  Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten
 • Nedtrappning från fem förslag till ett – Vägen till att uppnå utsläppsmål
  Heidi Lemström, Syvab
15:10

Fikapaus

15:40
 • Inspirewater – Innovativa lösningar för processindustrin för effektiv vattenhantering
  Staffan Filipsson, IVL
 • Forskning på AFRY
  Åsa Sivard, AFRY
 • Hydrolys av överskottsslam med interna restströmmar för ökad resurseffektivitet
  Eva-Maria Ekstrand, Linköpings Universitet
 • Mikroskopering, bioreningar inom skogsindustrin
  Hanna Wänglöv, AFRY
16:25

Sammanfattning

16:30

Preliminärt avslut för seminariet
 

water people brand image

Vid frågor, välkommen att kontakta oss!