Process Industry Recovery boiler at night

AFRY Sodahuskonferens 2020

When:

01-december-2020 00:00

Sodahuskonferensen - med fokus på kemisk återvinning inom massaindustrin

Sodahuskonferensen är en konferens med fokus på kemisk återvinning inom massaindustrin. Konferensen speglar rörelsen och teknikutvecklingen som sker i branschen, men fungerar även som ett forum för erfarenhetsutbyte vad gäller drift, process- och energifrågor för framförallt sodapannor och indunstningsanläggningar. Som stående inslag informerar Sodahuskommittén om årets verksamhet, rekommendationer och skaderapporteringar.
Konferensen innehåller även en summering av aktuell, ny teknik som kan vara av intresse för verksamma inom branschen.

Sodahuskonferensen har tidigare varit en del av Energi- och Industridagarna. Detta år är denna konferens uppdelad, vilket gör att Sodahuskonferensen nu genomförs av AFRY i digitalt format.
Mer information kommer.
 

Datum: 1 december 2020
Övrigt: Digitalt event