Wind turbines next to hydrogen containers

Hydrogen: unlocking the potential for Sweden’s power, mobility and industry

When

30-september-2021

Vätgas kan ses som avgörande för koldioxidutsläppsindustrin, rörligheten och värmesektorn, och regeringar runt om i Europa har insett dess betydelse genom utvecklingen av vätgasstrategier. I Sverige finns det flera industriprojekt där produktion och användning av vätgas kommer att vara grundläggande för ett antal nya värdekedjor, men varför är just Sverige ett intressant land för vätgas?

I detta webbinarium kommer AFRY att undersöka de specifika omständigheterna och utforska några av möjligheterna för storskaliga vätgasprojekt som HYBRIT och H2 Green Steel. Hur kommer svensk infrastruktur att behöva anpassa sig till det nya vätgasbehovet, och vad innebär detta för utbyggnaden av ny förnybar kapacitet och samtidigt också kraft- och gasnäten? Kommer det nya kraftbehovet från vätgas att påverka kraftmarknaden, och i så fall när?

Lyssna till AFRYs experter för en fördjupad inblick i vätgasens potentiella roll på den svenska marknaden, inklusive:
• Vikten av vätgasimplementering
• Potentialen på efterfrågan i Sverige
• Utmaningarna och potentialen för tillförsel och transport av vätgas
• AFRYs syn på konsekvenserna för kraftmarknaden.

Webbinariumet är kostnadsfritt och genomförs på Engelska. 

Wind turbines next to hydrogen containers

Get in touch with our experts

Åsa Agervald

Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

John Williams

Head of Hydrogen Expertise Cluster, AFRY Management Consulting

Pedro Raposo

Director Power to X