Woman holding folder

FAQ AFRY Future Graduate

När är ansökningsperioden?

Vi rekryterar Future-konsulter mot skarpa uppdrag under hela året. Vi har alltså ingen fixerad ansökningsperiod eller terminsstart. Håll utkik bland våra aktuella jobb.

Vem kan söka programmet/Vilka kompetensinriktningar söker ni?

Vi söker högskole- och civilingenjörer med intresse för vår bransch. Du har oftast en utbildning inom exempelvis maskinteknik, industriell ekonomi eller logistik i bagaget och är redo att testa på livet som konsult!

Vad är en typisk Futureroll?

Olika roller inom produktionsteknik, junior projektledning, inköp, logistik eller R&D är vanligtvis de uppdrag vi erbjuder som future-konsult.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Du ansöker som för precis vilken annan tjänst som helst genom en annons. Vi gör löpande utvärderingar av kandidater och genomför därefter intervjuer, eventuella tester och referenstagning.

Hur ser mina anställningsförmåner ut?

Du har rätt till samma förmåner som övriga medarbetare inom AFRY, så som friskvårdsbidrag, ITP-pension, semester, övertidsersättning, komp- och flextid.

I vilka städer erbjuds programmet?

I dagsläget Stockholm.

Vad händer efter programmets slut?

Efter framgångsrikt avslutat uppdrag ges du möjlighet att fortsätta din karriär på AFRY eller att stanna kvar hos uppdragsgivaren.