Filip

Filip Enander

”Jag trivs på det stora företaget där möjligheterna till utveckling och få arbeta med olika frågor är näst intill oändliga” 

Filip Enander arbetar som sektionschef och konsult på AFRY och är tidvis tjänstgörande som specialistofficer i Försvarsmakten. Han studerade civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik och kom till AFRY genom sitt examensarbete 2017. 

Vad gör du på AFRY?

En del av mitt arbete består av att hjälpa våra kunder identifiera och sätta ord på sina behov för att sedan matcha med våra kompetenser på AFRY. En annan del av mitt arbete är att jobba som konsult, och då främst mot försvarsindustri/myndigheter.

Förutom att det stärker mig i min roll som försvarskonsult har jag från Försvarsmakten fått med mig en bra ledarskapsutbildning och organisationsförmåga. Sedan innebär min roll som sektionschef personal- och resultatansvar och inom ramen för det även verksamhets- och affärsutveckling inom cybersäkerhetsområdet.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

AFRY är ett väldigt internationellt bolag och jag samarbetar i flera olika forum med kollegor från andra delar av världen, främst Norden men även Nord- och Sydamerika. Företaget är brett och jag är med i diskussioner om allt ifrån processindustri till telekom, men mitt huvudsakliga område är försvarsaffären. 

Jag trivs på det stora företaget där möjligheterna till utveckling och få arbeta med olika frågor är näst intill oändliga. Jag upplever att det är jag själv som sätter gränserna för min arbetsbeskrivning. Det är även genom att arbeta på det stora företaget där jag som försvarskonsult kan tillse att våra kunder får en stabil, hållbar och långsiktig lösning.   

 

Berätta om din bakgrund som reservofficer och hur du kombinerar det med jobbet på AFRY

Jag har haft olika befattningar på Amf 1. Sedan jag började på AFRY har jag tjänstgjort på fyra övningar i Försvarsmakten.

I min roll som konsult har jag varit inblandad i flera uppdrag mot Försvarets materielverk, FMV. Förutom att jag genom min officersbakgrund har en kunskap och förståelse för verksamheten, så upplever jag att det medför en ökad vilja och stolthet att leverera bästa möjliga resultat så att mina kollegor i Försvarsmakten får de materielsystem dem behöver. Så länge jag arbetat på AFRY har de stöttat min tjänstgöring i Försvarsmakten.

 

Se filmen på Filip och hör honom berätta mer om sin roll på AFRY:
Team work

Möt fler av våra anställda

Woman scrolling in her phone in front of a computer at a café

Intresserad av att jobba hos oss?