Smiling man and woman sitting on concrete steps

Frågor och svar

När börjar programmet och hur länge pågår det?

Programmet startar under våren 2021 och pågår tills sommaren 2022, då tar examen från universitetet. Programmet är designat att enkelt kombinera med sista året av dina universitetsstudier.

Vilka kan ansöka till programmet?

Du som söker till 2021 års program planerar ta examen sommaren 2022. I respektive Future Star annons ser du vilka städer och kompetensområden tjänsterna vänder sig till. 

Vad innehåller programmet?

Programmet innehållet ett mentorskapsprogram, utbildningar och examensarbete. Från start matchar vi ihop dig med det team på AFRY som arbetar inom ditt intresseområde och där du önskar starta din karriär. Du bli tilldelad en mentor från teamet som du träffar regelbundet. Parallellt med mentorskapet deltar du under fyra utbildningar som förbereder dig för din framtida karriär. Utbildningarna berör ämnen som bland annat ledarskap, konsultkunskap och presentationsteknik. Under programmets sista termin skriver du ditt examensarbete tillsammans oss.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Ansökningsperioden startar den 1 November och du ansöker med CV och personligt brev. Bifoga även en sammanställning över avslutade kurser samt betyg för dessa. I ditt personliga brev kommer vi be dig beskriva vilket eller vilka områden som framgår i annonsen som du är intresserade av hos AFRY. Detta så att vi kan matcha ihop dig med rätt team och chef på AFRY. Om din ansökan matchar vår kravprofil blir nästa steg i rekryteringsprocessen intervjuer.

Får jag återkoppling på min ansökan?

Du kommer få återkoppling på sin ansökan oavsett om du har gått vidare eller inte. Däremot har vi inte möjlighet att ge en individuell återkoppling till er som inte har gått vidare i de första stegen.

Vad händer efter programmet? 

Du som antas till programmet blir matchad med det team på AFRY som arbetar inom området du är intresserad av. Du blir från start anställd av relevant chef vilket ger goda möjligheter att fortsätta din karriär hos oss efter examen och avslutat program. Utvecklingsmöjligheterna på AFRY efter ett lyckat deltagande i Future Stars Program är många.