Ljus kontorsdesign med inslag av trä

Från skrivbordshav till kreativ mötesplats – så har pandemin påverkat utformningen av våra kontor

När pandemin fick fäste i Sverige ställde de branscher som tillät snabbt om från kontorsarbete till hemarbete. Nu, drygt två år senare, är det många som vant sig vid en vardag vid köksbordet eller hemmaskrivbordet. Hur påverkar våra nya vanor och lärdomar återgången till kontoret, och inte minst: utformningen av dem? Vi ställde frågan till Karin Widmark, inredningsarkitekt tillika creative director och partner på Koncept, en del av AFRY.

Hej Karin! Berätta, hur har kontorsutformningen påverkats av pandemin?

– Det har skett förändringar i hur man som arbetsgivare ser att kontorsmiljön kan bidra till att attrahera rätt kompetens. Ribban höjs – utöver en arbetsplats att sitta vid vill anställda ha något som ger mervärde. Nice to haves blir must haves.

Karin Widmark
Karin Widmark, inredningsarkitekt, creative director och partner på Koncept, en del av AFRY.

Vilka trender har ni sett de senaste åren, och vad tror du händer framöver?

– Man ser kontoret mer och mer som en plats där kollegor möts och är innovativa. Längre fram tror jag att kontoret går mer mot en renodlad mötesplats för samarbete och utbildning – i de branscher som tillåter. Vi ser också att arbetsgivare numera betraktar kontorsmiljön som en viktig faktor för att attrahera rätt kompetens. Dessutom är det väldigt mycket önskemål om hållbarhet: återanvändning och miljösmarta lösningar.

Hur skiljer sig era uppdrag åt nu kontra före pandemin?

– Det finns två tydliga spår som jag ser det: flexibilitet och samarbete. Nästan alla företag vi möter pratar om distansarbete som en del av arbetssättet, antingen som ny strategi eller genom att den får ta större plats. Samtidigt pratas det om samarbete – det kreativa mötet där kollegor träffas och driver utvecklingen ihop. Man vill göra plats för den i kontorsytan, även om man traditionellt mest suttit framför skärmar i individuellt arbete.

Vilken roll spelar kontorsutformningen när det kommer till att attrahera kompetens post-pandemi?

– Kontorets utformning har blivit viktigare. Över lag är kandidater mer medvetna och jämför ”erbjudanden” mellan arbetsgivare och arbetsplatser i högre utsträckning. Arbetsgivaren ska gärna ha en värdegrund man vill associeras med och en arbetsplats som kan ge den anställdas vardag mervärde. Nu efter pandemins kulmen handlar det också mycket om att få tillbaka personalen till arbetsplatsen – att överträffa enkelheten i att bara sätta sig vid köksbordet i raggsockorna och börja dagen direkt.

 

Koncept är en arkitektbyrå som kommunicerar varumärken genom arkitektur, design och stadsmiljö. Företaget grundades 1996 och arbetar med utformning och design av bland annat kontor, hotell, bostäder och butiker. Läs mer på koncept.se.

Powerhouse Brattørkaia, Norway_Light Bureau

Arkitektur & design på AFRY

Vi kombinerar design med ingenjörskunnande, arkitektur, teknisk expertis och konsumentinsikter.