standing man looking aside

Fredrik Påhlman

"För mig handlar ledarskap om att skapa en samarbetsvänlig och öppen atmosfär där vi tillsammans strävar mot framgång."

Fredrik har lång erfarenhet av projektledning och tror på en kombination av tydlighet och frihet för att nå projektets mål.

Hur länge har du jobbat på AFRY och hur kom du hit?

Jag har jobbat på AFRY i elva år och kom in i AFRY genom samgåendet mellan ÅF och Epsilon 2012. Innan dess jobbade på ett bolag inom Telecom i Lund som projektledare och produktchef.

 

Vad har du för uppdrag idag?

Jag har idag uppdrag på kundens projektkontor, som huvudprojektledare för ett stort utvecklingsprojekt av en ny drivlina. Det är ett världsledande företag inom transportlösningar och tunga fordon. Projektet har många utmaningar som ställer höga krav på att förstå hur man på ett bra sätt optimerar leveranserna utifrån företagets övergripande behov. Likt AFRY jobbar företaget med att driva omställningen mot ett hållbart samhälle med hållbara transportsystem, för att minska utsläppen och bidra till en fossilfri framtid.

Vad är roligast med Projektledning & ledarskap?


Jag har som roligast i rollen som projektledare när jag får driva ett projekt som har stor påverkan och där jag har möjlighet att använda mina styrkor och erfarenheter för att lyckas med uppsatta mål. Det är fantastiskt att känna drivet och energin i ett projekt när man har lyckats bygga ett starkt självgående lag som tar ansvar och som vill lyckas och samtidigt har roligt.

Smiling man with bold head standing in front of a brown wall

Hur är du som ledare? Vad var det som lockade dig till ledande position?
 

Som ledare är min främsta prioritet att tydligt definiera projektets mål och uppdrag. Jag värdesätter expertisen hos mina teammedlemmar och lyssnar noggrant på deras idéer och insikter inom sina områden. Jag har klara förväntningar på projektets prestation samtidigt som jag ger frihet åt teamet att utforska olika vägar för att nå målen. Jag tror på regelbunden uppföljning av resultat baserat på viktiga milstolpar för att skapa en gemensam syn på projektets framsteg. För mig handlar ledarskap om att skapa en samarbetsvänlig och öppen atmosfär där vi tillsammans strävar mot framgång.

Kan du ge några tips till andra ledare eller projektledare?

Inspirera ditt team genom att visa dem att du har fullt förtroende för deras insatser och att du verkligen uppskattar den energi och arbete de lägger ner i sina uppdrag.

Ett annat tips är att jobba med feedback:

Vad gör du helst när du inte jobbar?


Jag trivs väldigt bra att vara med familjen vid vår sommarstuga i dalarna. Det är superskön avkoppling där man laddar batterierna i svamp och bärskog om man inte sitter och metar från ekan. Förutom det så spenderar jag mycket tid med sonen på fotbollsträningar och matcher.

 

Vad har du för framtidsdrömmar?

Att mina och mitt teams insatser bidrar till att minska människans klimatavtryck och vara en del av lösningen för en grönare framtid.

woman in pink carrying a folder under her arm
När teknik och ledarskap är i harmoni
Vill ni ha en projektledare som kombinerar teknisk kompetens, säkerhet och kvalitet med ett öppet och modigt ledarskap?
smiling people in a meeting
World-class Project Management
Som projektledare vet vi hur viktigt det är att ha ett eget driv och hög kompetens inom många områden. Här kan ni läsa våra projektledares egna berättelser.

Har du frågor, kontakta gärna

Emma Nilsson - Section Manager, Project Control & Management

Emma Nilsson

Section Manager, Project Control & Management

Kontakta Emma Nilsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
A group of five adults walking on a roof terrace

Vill du bli en del av oss?