Mobile phone - close up

Gamla gruvor väcks till liv i jakten på kritiska och strategiska mineraler

Enligt EU-kommissionen förväntas efterfrågan på kritiska mineraler öka med hela 500 procent till 2030.

Denna ökning driver utvecklingen av gruvindustrin, där befintliga gruvor utvidgas, nya gruvor öppnas och gamla gruvor väcks till liv.

Gruv- och metallindustrin är central för att lyckas med den gröna omställningen där metaller och mineraler är avgörande för grön energi som vindkraft och solceller, likväl som våra mobiltelefoner i vardagen och för elektrifieringen i form av elbilar och laddinfrastruktur. Att ställa om till elfordon kräver cirka 2,5 ggr mer koppar jämfört som ett fordon med förbränningsmotor enligt en rapport från S&P Global. Biobaserade lösningar och nya metoder kan göra skillnad.

Vi behöver därför tänka klokare och ta väl tillvara på jordens resurser. För att möta marknadens behov krävs därför nya processer och ny teknik för att återvinna, återanvända, förädla och ställa om till fossilfri energi samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Återöppna gamla gruvor och ta vara på gammalt avfall

Genom att återöppna gamla gruvor kan naturområden bevaras eftersom ingen ny mark behöver brytas. Samtidigt ges möjligheter att ta vara på gammalt avfall och att direkt vid uppstart upprätta smarta cirkulära lösningar och säkra vattenreningen enligt högt ställda lagkrav.

Det svenska gruvbolaget Copperstone planerar att återöppna Viscariagruvan i Kiruna, Sverige med målet att bli världens mest hållbara producent av koppar. Gruvan lades ner under millenniumskiftet då efterfrågan på koppar sjönk, men idag är behovet stort av bland annat koppar i omställningen till förnybar energi.

Electric vehicle charging with wind turbines
Behovet av koppar
En elbil kräver cirka 2,5 ggr mer koppar jämfört som ett fordon med förbränningsmotor. Biobaserade lösningar och nya metoder kan göra skillnad.

Det röda guldet i den gröna omställningen

Koppar är ingen kritisk råvara, däremot är den strategiskt viktig då den är en nyckelprodukt för exempelvis elektrifieringen som har en hög påverkansgrad i den gröna omställningen. Fordon som helt eller delvis drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta. Och att ställa om till elfordon krävs det cirka 2,5 ggr 1  så mycket koppar jämfört med ett fordon med förbränningsmotor, samtidigt som solceller och havsvindkraft kräver 2 respektive 5 ggr 2  mer koppar per megawatt installerad effekt än elektricitet som genereras med naturgas eller kol. I dagens gruvdrift är koppar en av metallerna med en återvinningsgrad om cirka 60% enligt statistik på SGU. Bedömare menar att världen står inför en långvarig brist på metallen.

"Samhället går mot en ökad användning av förnybara energikällor, och metaller spelar en central roll i denna omställning. Våra beräkningar tyder på att Viscaria skulle kunna producera 30 000 ton koppar per år. Vår ambition sträcker sig också till att optimera möjligheterna för reMining - att återanvända och nyttja materialet från tidigare gruvbrytning i större utsträckning", säger Emma Mäkitaavola, projektchef på Copperstone Resources.

Från Svemins (branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) hemsida:

Koppar används till att leda värme och elektricitet och kopplar på många sätt ihop vår värld. Koppar är även bakteriedödande och kan användas i exempelvis dörrhandtag. Du hittar koppar i elektronik som finns i din dator, mobiltelefon och TV. Koppar är världens tredje mest använda metall efter järn och aluminium. I Sverige bryts koppar i sju gruvor och vi står för omkring 10 procent av produktionen i Europa.

Copperstone - customer image not to use!
Copperstone återöppnar Viscariagruvan i Kiruna
Mål om att bli världens mest hållbara producent av koppar.

Stort fokus på vattenrening

Med hjälp av den senaste tekniken inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar Copperstone efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter.

"Effektiv vattenhantering och cirkulära flöden är viktiga aspekter i Copperstones arbete för en framtidssäkrad gruvdrift. När vi återöppnar en gruva som varit i drift förut, ger det möjlighet att rena vattendrag som förorenats av tidigare verksamheter", står att läsa på Copperstones hemsida.

mining water
Vattenrening - vinster för både miljö & produktion
Hur skall våra vattenresurser användas i gruvindustrin som nu ställer om för att minska sin miljöpåverkan?
Employee at AFRY in Sweden - Andreas Sundström
Andreas Sundström - expert inom gruva och metall
"Ny teknik, ren energi och digitalisering är avgörande för framtidens gruvindustri där vattenrening, grönt stål och fossilfri energi står högt upp på agendan."
Expansive light blue-sky backdrop, with a wind turbine in the foreground

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Kontakta oss

Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals

Mattias Lundborg

Business Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Fotnoter

  • 1. Enligt en rapport från S&P Global a↩
  • 2. Enligt en rapport från S&P Global a↩