Vinter, tåg, arbetsfordon

AFRY flyttar fram positionerna inom järnvägserbjudandet med AsBo Buller.

Skriven av Erika Bjerner
För att sätta järnvägsfordon i drift behöver de granskas av en Assessment Body ”AsBo” och sedan 2018 är AFRY ackrediterade som AsBo inom signal, rullande materiel (fordon) och säker integration. Nu flyttar vi fram positionerna och lägger till specialistområdet ”buller” till vårt erbjudande inom rullande materiel.
tåg, arbetsfordon vinter
Porträtt Anders Frid AsBo handlägare
Anders Frid, AsBo handläggare buller

Anders Fridh är ny AsBo handläggare med buller som specialitet, och vi har ställt några frågor.

Anders, berätta lite om din bakgrund och vad du gör på AFRY
Jag tillhör divisionen Industry & Digital Solutions inom AFRY, och kombinerar en roll som teamleader med att arbeta som teknisk expert i egna uppdrag. Innan jag kom till AFRY för 8 år sedan, arbetade jag på Bombardier i Västerås med fordonsakustik. Det rörde sig om allt från spårvagnar till höghastighetståg både nationellt och internationellt. Numera bor jag i Vänersborg, arbetar i Göteborg och pendlar givetvis till och från arbetet med tåg. Pendlingen sker med Reginatåg som jag varit med och utvecklat tidigare i karriären, vilket är extra kul.

AsBo och ”buller” hur hänger det ihop?
Det finns ett europeiskt regelverk i botten som nationellt i Sverige mynnar ut i föreskriften TSD-Buller. Jag har tidigare varit med och tagit fram föreskriften TSD-Buller och är därmed väl insatt i regelverket. Frågor kopplade till buller är en del av AsBo-arbetet vid godkännanden av fordon.

Vilka är dina egna förväntningar i arbetet framåt?
Förväntningarna är att de kunskaper jag har och som jag kommer in med i gruppen skall leda till att vi framåt kan växa och ta in fler uppdrag i AsBo-verksamheten, då vårt kunnande blir ännu större. Den här typen av verksamhet är en potentiell tillväxtmarknad framåt!

Vad blir roligast i arbetet framåt?
Roligast i detta arbete kommer bli att arbeta med alla kollegorna på division Infrastructure.
Arbeten som innefattar flera delar av företaget är ju alltid intressanta och spännande. När flera delar av företaget samarbetar utnyttjar vi ju hela vår styrka som företag.
Det känns alltid inspirerande att arbeta med tåg/järnvägsfordon då detta transportmedel ligger i tiden och uppskattas av många.

Vill du veta mer om AFRYs AsBo erbjudande kontakta:

Karin Liljegren
Bitr. Segmentschef Sverige Järnväg & Sektionschef Järnvägssystem
M: +46 768 36 11 29 | T: +46 10 505 41 49
karin.liljegren@afry.com