Ice block breaking off iceberg into deep blue ocean

AFRY + Gapminder: Climate action

Hur mycket av överskottsvärmen från den globala uppvärmningen hamnar i haven? 90%, 60% eller 30%?

När vi nyligen ställde den här frågan till allmänheten i flera länder fick folk ganska dåliga resultat – bara tre procent av de som testades i exempelvis Danmark fick rätt svar. Tror du att du vet det rätta svaret? Och varför spelar det ens roll?

Jag, Matt Brown, arbetar inom AFRY Management Consulting. Vi hjälper företag inom energisektorn att gå från en till stor del fossilbaserad värld till en värld med förnybar energi.

Hitta svaret på frågan längst ner på den här sidan och hör mer från mig och Anna Rosling Rönnlund från Gapminder i videon nedan.

Matt Brown, Vice President of AFRY Management Consulting
Matt Brown, Vice President of AFRY Management Consulting
Gapminder collaboration with AFRY and Gapminder Foundation
Jonas Gustavsson, VD AFRY, and Anna Rosling Rönnlund, VP Gapminder

UN Goals Test

När vi har en korrekt förståelse av världen omkring oss kan vi fokusera på rätt saker för att göra världen till en bättre plats.

AFRY och Gapminder har utvecklat FNs test för hållbar utveckling för att ta itu med missuppfattningar om vår tids största utmaningar.

Hållbarhet som affärsstrategi

Var och när vi på AFRY än är inblandade strävar vi efter att hjälpa dig att spela en roll i att skapa ett mer hållbart samhälle genom att hitta nya lösningar på gamla problem. Våra hållbarhetspolicyer och riktlinjer stödjer denna ambition och säkerställer att vi arbetar på ett rättvist och öppet sätt. Vi praktiserar det vi kommunicerar.

Varje dag strävar vi efter att förbättra ditt och kommande generationers liv genom att utveckla energieffektiva lösningar, investeringar i infrastruktur, uppdrag inom olika energislag, projekt för industrin med mera. Vi kopplar samman städer, länder och kulturer med broar, kompetensnätverk och mobila lösningar. Vi skapar jobb genom teknik som får företag att växa och blomstra.

Hero Location

Hållbarhet med hjälp av AFRY

Hållbarhet är en del av AFRYs affärsstrategi och en förutsättning för AFRYs verksamhet som helhet.

Svar: Mer än 90 % av den globala uppvärmningen fångas i haven [källa: IPCC Fifth Assessment Report (page 266)]. De flesta människor är omedvetna om att den största delen av den globala uppvärmningen är gömd i haven. Så länge de tror att den globala uppvärmningen handlar om lufttemperatur, kommer de inte att inse omfattningen av problemet.