Tokyo skyline in early morning. Sunrise over modern city.

AFRY + Gapminder: Hållbara städer och samhällen

Skriven av Matt Brown

Hur mycket vet du om världen?

Låt oss börja med en enkel fråga. Hur stor andel av jordens befolkning bor i megastäder? 8%? 28%? 48%?

Vår senaste mätning visade att 77% av de tillfrågade svarade fel på denna fråga. Även om hälften av jordens befolkning bor i städer, är det bara en bråkdel som bor i megastora städer med mer än 10 miljoner invånare.

Jag heter Matt Brown och är vice vd för AFRY Management Consulting. Jag hjälper företag inom energisektorn att gå från en fossilbaserad värld till en förnybar värld med ren energi.

Se videon för att höra mig och Anna Rosling Rönnlund, Gapminder, diskutera vanliga missuppfattningar och dess konsekvenser för framtidens städer.

overview of a crowd in gray concrete

The UN Goals test!

Gapminder erbjuder en ny tjänst som hjälper människor och organisationer att öka kunskapen om faktafrågor inom FN:s globala mål för hållbar utveckling. När vi vet mer har vi möjlighet att göra mer nytta för en hållbar utveckling.

Ersätt myter och missuppfattningar med fakta och kunskap.

Men varför, kanske du undrar, är vi på AFRY intresserade av allmänhetens missuppfattningar?

Vi är övertygade om att vi alla, om vi vill, kan bli "faktivister". Tillsammans kan vi skingra myter och missuppfattningar och istället lyfta fram vetenskapliga fakta om vår värld. Vår vardag fylls av felaktig information som kommer till oss på många olika sätt. Om vi kan ta itu med missuppfattningar och se till att vi har en tydligare förståelse för världen omkring oss, kan vi också fokusera på rätt saker. Utan rätt kunskap är det svårt att fatta rätt beslut.

AFRY och Gapminder har tillsammans utvecklat Gapminders nya kunskapstest, som utgår från FNs globala hållbarhetsmål. AFRY har bidragit med expertkunskap och rådgivning under utvecklingen av testet, vars syfte är att öka den allmänna kunskapen när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

When you know better, you do better.