Gapminder world water day

AFRY + Gapminder: Rent vatten och sanitet

Skriven av Erika Bjerner

Världsvattendagen 2021

Den 22 mars varje år deltar människor och organisationer på Världsvattendagen genom att vidta åtgärder för att ta itu med vattenkrisen. I år kommer Världsvattendagen att fokusera på temat Vattens Värde.

Världsvattendagen firar vatten och ökar medvetenheten om de 2,2 miljarder människor som lever utan tillgång till säkert vatten. Vattens värde kan betraktas ur olika perspektiv, såsom att värdera vattenkällor, infrastruktur och tjänster. Vi kan värdera vatten som ett bidrag i en produktionskedja och socioekonomisk aktivitet men även vattnets värde i sociokulturella aspekter.

#WATER2ME

Vet du hur många människor som har tillgång till rent dricksvatten? Cirka 30%, 50% eller 70%?

När vi nyligen ställde den här frågan, angav 8 av 10 fel svar. De flesta överskattar andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten. Det är sannolikt eftersom de inte vill förminska lidandet för de törstiga människorna i världen.

Vi har utvecklat the UN Sustainable Development Goals Test med Gapminder för att öka den allmänna kunskapen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Gapminder collaboration with AFRY and Gapminder Foundation

Vad betyder rent vatten för dig?

Robert Jönsson, AFRY-expert inom vatten, är inte imponerad av siffrorna.

Vi intervjuade honom för att få hans perspektiv på temat att värdesätta vatten:

”Varje dag dör ungefär tusen barn på grund av sjukdom orsakad av hälsovådligt dricksvatten – det vill säga vatten förorenat av avloppsvatten. Jag kan inte vara nöjd med det. Det bör vara varje politikers prioritering globalt att skydda allas rätt till rent och säkert dricksvatten, ett tillförlitligt avfalls- och avloppssystem och en toalett i sitt hem. ”

Robert Jönsson is an expert within water management
Robert Jönsson, Expert inom vatten