Bild på tågstation med folk och två tåg som åker i hög hastighet

AFRY höjer hastigheten i Europas järnvägsnät

Teknikkonsulten AFRY deltar aktivt i utvecklingen av Europas järnvägssystem och arbetar med höghastighetsjärnväg (HSR) i flera länder.

AFRY finns representerat över hela kontinenten och kombinerar lokal närvaro med global kompetens för att skapa bästa praxis i HSR-projekt.

AFRY har skapat ett europeiskt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom HSR-projekt.

- Vi diskuterar både tekniska och affärsmässiga aspekter av de nya HSR-banorna som byggs i Europa. På så sätt kan vi bygga upp en bra erfarenhetsbank, utveckla vår kompetens och stärka vårt erbjudande på området. Utmaningarna är likartade i olika länder. Vi ser absolut att vi kan använda svenska erfarenheter i Tyskland och Tjeckien, eller vice versa. Genom att kommunicera och lära av varandra på alla nivåer i organisationen kan vi skapa bästa praxis för HSR-projekt, säger Johan Malmquist, segmentchef järnväg på AFRY i Sverige.

Bild på Stockholm centrals tågstation

Några av de HSR-projekt som AFRY medverkar i är Ostlänken mellan Stockholm-Linköping, sträckan Espoo-Salo i Finland, Hamburg – Bremen – Hannover i Tyskland, Gotthard Base Tunnel i Schweiz som är världens längsta järnvägstunnel samt Follo Line-tunneln i Norge. Även om det finns många likheter har alla länder sina lokala regler och föreskrifter. Kraven på anläggningen, hur projekt drivs och levereras varierar också mellan olika beställare.

­- Det är viktigt att finnas på plats i olika länder för att förstå den lokala marknaden. AFRY har en stark företagskultur som stimulerar samarbete inom organisationen och gör att vi fungerar som en enhet gentemot kunder och andra intressenter. Tillsammans har vi alla kompetenser som behövs i ett HSR-projekt, från förstudier till idrifttagning, säger Mikko Inkala, segmentschef Transportation på AFRY i Finland.

Järnvägen i Europa bidrar till hållbara samhällen genom att möjliggöra klimateffektiva resor och transporter. Den underlättar arbetspendling och knyter ihop kontinenten. I dagens järnvägsprojekt är digitala verktyg såsom BIM och geografiska informationssystem (GIS) en självklarhet. Digitaliseringen bidrar också till hållbara anläggningar. Med hjälp av digital övervakning kan anläggningsägaren exempelvis arbeta med preventivt underhåll, vilket är resurseffektivt och ökar anläggningens tillgänglighet. När passagerarna kan lita på att tågen går i tid och ökar även nyttjandet.

­- Vår vision är en välutbyggd europeisk höghastighetsjärnväg med anslutning mellan olika länder, områden och större städer och hög tillgänglighet för passagerarna. Dessutom vill vi se ett europeiskt järnvägsnät för godståg som möjliggör hållbara varutransporter och minimerar koldioxidutsläppen från flyg och lastbilar, säger Michael Backes, segmentschef Transportation på AFRY i Tyskland.

Höghastighetsjärnvägar i EU

Enligt EU-direktiven om driftskompatibilitet hos järnvägssystemet finns det tre kategorier av höghastighetsbanor.

  • Kategori I är banor avsedda för 250 km/h eller högre hastighet.
  • Kategori II är banor avsedda för cirka 200 km/h.
  • Kategori III är banor anpassade för höghastighetståg, men där topphastigheten varierar p g a speciella svårigheter (t ex topografi, höjdskillnader eller stadsbebyggelse). Hastigheten får här anpassas från fall till fall.

 

AFRY har erfarenhet av samtliga typer av höghastighetsjärnväg i EU-direktivet.

Woman standing in front of the EU parliament

Kontakta oss

Jenny Johansson - Business unit chef Järnväg

Jenny Johansson

Business unit chef Järnväg

Kontakta Jenny Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.