Filbornaverket

AFRY i projekt för att fånga och lagra koldioxid för minskad klimatpåverkan

I utkanten av Helsingborg hittar vi Filbornaverket, en av Öresundskraft anläggningar. Filbornaverket är Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. En nytänkande anläggning som har fått upp ögonen för den så kallade CCS-teknologin.

Carbon capture and storage (CCS) är en teknik där koldioxid avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska bildningar djupt under markytan eller havsbotten. En metod som har stor potential att minska klimatpåverkan från kraftverk, värmeverk och industrier.

Planen är att på Filbornaverket fånga upp koldioxiden som skapas vid avfallsförbränningen för att sedan frakta ut den till havs där den pumpas ner i berggrunden. På så vis skonas atmosfären från den skadliga koldioxiden och klimatpåverkan minskar drastiskt.

AFRY har under hösten 2021 fått uppdraget att medverka i detta projekt. AFRYs uppdrag var att genomföra en fördjupad förstudie på hur en rörledning för transport av koldioxid mellan Filbornaverket och Helsingborgs hamn kan utformas.

Flera frågeställningar behövde besvaras för att kunna utvärdera möjligheterna för en rörledning. Hur skulle den tekniska lösningen kunna se ut? Är det lämpligt att frakta koldioxiden i flytande- eller gasform? Finns det en lämplig ledningsträcka? Vad skulle det kosta? Etc.

I början av 2022 levererade AFRY en rapport där man menar att det bör vara möjligt att genomföra en sådan rörledning och gav också förslag på ledningens design. Det är ett utmanade projekt i ett förhållandevis nytt område som Öresundskraft tagit sig an i strävan efter ett mer hållbart samhälle.

Det har varit ett nöje att stödja Öresundskraft i detta projekt. Vi hoppas att i framtiden se en implementerad CCS-teknologi på Filbornaverket och på många fler ställen, det är ett konkret sätt att minska koldioxidutsläppen och öka farten mot en mer hållbar framtid, säger Gustaf Billberg, designingenjör på AFRY.

Projektet startade 2019/2020 och målet för Öresundskraft är att ha en fullskalig koldioxidavskiljningsanläggning på plats 2025.

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, rena energikällor och energieffektivitet sedan 90-talet. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen och som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå våra hållbarhetsmål.