Bild på tåg som åker i höghastighet

AFRY ser möjligheter till fler AsBo-uppdrag

AFRY är ackrediterade av SWEDAC som bedömningsorgan (Assessment Body, AsBo), vilket används vid väsentliga förändringar inom järnvägssystemet.

Det är en efterfrågad tjänst och AFRYs ambition är att växa med fler medarbetare och nya teknikområden.

Den som beställer eller utför väsentliga förändringar i järnvägssystemet måste anlita ett bedömningsorgan (AsBo) som gör en oberoende säkerhetsbedömning utifrån bestämmelserna i EU-förordningen 402/2013 (CSM-RA). Detta gäller både vid ny- och ombyggnad av såväl fordon som järnvägsanläggningar. Den färdigställda säkerhetsbedömningsrapporten ska bifogas i ansökan till Europeiska unionens järnvägsbyrå respektive Transportstyrelsen. Vid godkännande tillämpas vanligtvis EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) och nationella krav.

Bild på tåg som åker i höghastighet
Foto: Pär-Johan Wedell

AFRY arbetar som AsBo sedan 2018 och är ackrediterade av SWEDAC inom följande teknikområden:

• TSD Lok och passagerarfordon inom delsystemet Rullande materiel

• TSD Trafikstyrning och signalering

• Säker integrering

AFRYs AsBo-verksamhet består i dagsläget av fem medarbetare. Förra året förstärktes verksamheten med en expert på buller, vilket är en del av AsBo-arbetet vid kontroll av fordon.

Kunderna utgörs av fordonstillverkare, operatörer, infrastrukturförvaltare och underhållsorganisationer inom EU.

– Generellt handlar våra uppdrag om att bedöma hur kunden hanterar risker vid förändringar i sin verksamhet. Det kan till exempel vara en tågoperatör som vill etablera sig i ett nytt land eller en tillverkare som ska lansera en ny fordonsserie. Vår ackreditering gäller i hela EU eftersom vi granskar mot en europeisk standard. Det finns också geografiska skillnader som vi måste ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel det svenska vinterklimatet, säger Anders Johnson, gruppchef inom AFRY Järnvägssystem samt en av medarbetarna inom AsBo-verksamheten.

Bild på ett tåg som har stannat vid perrongen under solnedgång

Vilka utmaningar ser ni?

– Vår största utmaning är att hitta fler medarbetare. De här uppdragen kräver lång branscherfarenhet och förmågan att arbeta självständigt. Varje projekt är unikt på sitt sätt vilket gör arbetet väldigt intressant.

Vad är målsättningen framåt?

– Vi vill utvecklas med fler medarbetare och nya teknikområden såsom TSD Energi och TSD Infrastruktur. Förutsättningarna är goda då järnvägsmarknaden växer och regelverken harmoniseras inom EU. Till exempel genom det fjärde järnvägspaketet som nyligen trädde i kraft i Sverige där målet är ökad säkerhet, driftskompatibilitet och tillförlitlighet i det europeiska järnvägsnätet.

Kontakta oss

Anders Johnson - Group Manager

Anders Johnson

Group Manager

Kontakta Anders Johnson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.